Reforma justície, ktorej sa Braňo venuje, sa stala súčasťou nášho volebného programu. Cieľom jeho reformy je fungujúca spravodlivosť dostupná všetkým.

Braňo je právnik, ktorý podstatnú časť svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako vedúci právnik v slovenských a európskych právnych tímoch. Okrem toho zastával funkcie člena predstavenstva a konateľa vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Momentálne je zakladateľom a konzultantom v spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti inovatívneho právnemu manažmentu.

V Progresívnom Slovensku sa chce ďalej venovať téme dostupnej spravodlivosti, ako aj ochrane právneho štátu, liberálnych hodnôt a demokratických inštitúcií.