Braňo Vančo sa ako právnik venuje reforme justície a prokuratúry, ktorá bola jedným z nosných pilierov nášho volebného programu. Nezabúda však ani na potrebu dostupnej spravodlivosti a na ochranu právneho štátu, liberálnych hodnôt a demokratických inštitúcií.