Chceme modernú krajinu, ktorá je otvorená, solidárna a na ktorú môžeme byť všetci hrdí. Chceme krajinu, ktorá má nádej.

1.) PROGRES

Veríme, že svet okolo nás sa dá zlepšovať vždy – a to aj v ťažkých časoch. Musí sa však stretnúť veľa ľudí, ktorým na zmene záleží.

Nestačí však, aby sa zmena dotkla len jednej časti spoločnosti. Posun k lepšiemu musia cítiť všetci. Tých úspešnejších musíme motivovať a povzbudzovať, ale zároveň musíme pomáhať aj tým, čo nevládzu a ostávajú pozadu.

2.) SLOBODA

Veríme v slobodu jednotlivca, ktorá sa najlepšie rozvíja v liberálnej demokracii. Veríme v spoločnosť, kde si slobodne ctíme jeden druhého a naše práva sú v súlade so záujmom všetkých.

Len keď sme empatickí a solidárni k ľuďom okolo nás, vieme spolu tvoriť slobodnú spoločnosť.

3.) ROVNOSŤ

Každý z nás je si rovný vo všetkých právach. Veríme preto, že je dôležité chrániť slabších – teda hlavne tých, ktorí sú v menšine a ktorým sa bráni, aby svoje práva naplnili.

Rovní sme si vtedy, keď každý má dôstojný život a môže byť tým, kým sám chce byť.

4.) POZNÁVANIE A KRÁSA

Veríme v spoločnosť, kde každý má prístup k poznávaniu a kráse.

Svet je beh na dlhé trate. Keď každý z nás môže poznávať svet okolo, kriticky ho hodnotiť, ale aj vnímať jeho krásu, vytvárame tým naše spoločné hodnoty. A z nich ťažíme nielen my, ale budú na nich stavať aj budúce generácie.

5.) SPRAVODLIVÁ SPOLOČNOSŤ

Každý si zaslúži, aby sa s ním zachádzalo spravodlivo.

Spravodlivosť musí byť dostupná pre všetkých bez rozdielu a bez zbytočného zdržiavania. Je základnou úlohou tých, ktorých si volíme vo voľbách alebo pracujú v štátnej správe.

6.) EKONOMIKA AKO NÁSTROJ ROZVOJA

Ekonomika je nástroj, ktorým zlepšujeme svet okolo nás – nie cieľ, pre ktorý žijeme.

Veríme, že keď sa rozvíja slobodný trh, rozvíja sa aj celá spoločnosť. Ekonomická politika však tiež musí chrániť dôstojnosť všetkých ľudí a zanechať svet taký, aby ho mohli naplno využívať aj naše deti.

7.) UDRŽATEĽNÉ PROSTREDIE

Nežijeme vo vzduchoprázdne. Ak je poškodené prostredie okolo nás, škodí to celej spoločnosti.

Prostredie netvoria len lesy za dedinou a ulice našich miest. Prostredím sú aj zákony, ktoré nás ovplyvňujú, hodnoty, ktorými sa riadime, alebo slová, ktorými sa dopĺňame. A dobrá spoločnosť sa spozná podľa toho, že svoje prostredie nenecháva upadať, ale snaží sa ho vždy vylepšiť.

8.) DEMOKRATICKÉ INŠTITÚCIE

Veríme, že liberálna demokracia potrebuje inštitúcie, ktoré ju formujú a chránia. Vyžadujeme od nich, aby boli moderné, otvorené a efektívne, lebo práve tak najlepšie slúžia všetkým.

Podporujeme rozumné zásahy do spoločnosti, ktoré pomáhajú, aby všetci mali rovnaké šance, ochraňujú slabších a zlepšujú naše prostredie.

9.) EURÓPA A SVET

Naše hodnoty a zodpovednosť nekončia na hraničných priechodoch nášho štátu. Podporujeme preto spájanie síl s tými krajinami, ktoré majú rovnaké hodnoty liberálnej demokracie – v Európe, aj mimo nej.

Ak sme otvorení, lepšie pochopíme, kto sme my sami a čo máme spoločné s našimi susedmi. Pokoj a mier na planéte sa dá totiž dosiahnuť hlavne tým, že sa budeme rozprávať a pomáhať si.

10.) BUDÚCNOSŤ

Nik z nás nevie veštiť budúcnosť. Nevieme, aké výzvy prinesie ďalší deň, ale aj tak sa na ne musíme pripraviť.

Veríme preto v otvorenú a pestrú spoločnosť. Len tá vie vytvárať nové nápady a nové riešenia pre svet, v ktorom sa všetko neustále mení. Len tá vidí, že budúcnosť nemusí byť hrozba, ale v prvom rade nádej na lepší svet.

Veríme na budúcnosť, ktorá neprichádza, ale ktorú tvoríme všetci spolu.

Pomožte posunúť Slovensko vpred

Poďme spolu hľadať nápady a riešenia problémov okolo nás. Zapojte sa do komunitnej platformy a nestojte viac mimo diania.

Zapojte sa ešte dnes