Olyan országot akarunk, amely nyitott, szolidáris és amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Olyan országot akarunk, amelynek van reménye.

1.) HALADÁS

Hiszünk benne, hogy a körülöttünk lévő világot mindig jobbá lehet tenni – a nehéz időkben is. Ehhez viszont sok olyan embernek kell találkoznia, akinek a változások számítanak.

Nem elég, hogy a változás csak a társadalom egy részét érintse. Az előrelépést mindenkinek éreznie kell. A sikeresebbeket motiválnunk és ösztönöznünk kell, de nem szabad elfeledkeznünk segíteni azoknak sem, akik nem bírják és hátra maradnak.

2.) SZABADSÁG

Hiszünk az egyén szabadságában, amely a legteljesebben a liberális demokráciában fejlődik. Hiszünk a társadalomban, ahol a másikat megbecsülik és ahol a jogaink mindenki érdekével összhangban vannak.

Csak akkor tudunk szabad társadalmat kialakitani, ha empatikusak és szolidárisak vagyunk a körülöttünk lévő emberekhez.

3.) EGYENLŐSŔG

Mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik. Ezért hisszük, hogy fontos a gyengék védelme – főként azoké, akik kisebbségben vannak és akiknek megakadályozzák, hogy jogaikkal élhessenek

Akkor vagyunk egyenlőek, ha mindannyiunknak tisztességes élete van és mindenki az lehet, aki lenni akar.

4.) MEGISMERÉS ÉS SZÉPSÉG

Olyan társadalomban hiszünk, ahol mindenkinek lehetősége van a szépség megismerésére.

A világra hosszú távon kell gondolnunk 

Mindenki megismerheti a körülötte lévő világot, kritikusan értékelheti, de érzékelheti is a szépségét, közös értékeket alakítva ki ezzel. Ebből pedig nem csak mi részesülünk, de a erre fognak építeni következő generációk is.

5.) IGAZSÁGOS TÁRSADALOM

Mindenki megérdemli, hogy igazságosan bánjanak vele.

Az igazságosság mindenki számára elérhető kell hogy legyen, kivétel nélkül és felesleges késedelem nélkül. Ez az alapvető feladata azoknak, akiket a választásokon megválasztunk vagy akik az állami szférában dolgoznak.

6.) A GAZDASÁG, MINT A FEJLŐDÉS ESZKÖZE

A gazdaság az eszköze a körülöttünk lévő világ fejlesztésének – nem a cél, amiért élünk. Hiszünk abban, hogy ha  fejlődik  a szabad piac, fejlődik a társadalom is. A gazdasági politika viszont mindenki méltóságát kell hogy védje és meghagyja a világot úgy, hogy a mi gyerekeink is teljességgel használhassák ki.

7.) A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET

Nem élünk vákuumban. Ha a környezet körülöttünk megsérül, károsítja az egész társadalmat. A környezetet nem csak faluk mögötti erdők és városok utcái alkotják. A környezet törvények, amik hatnak ránk, értékek, amik irányt mutatnak vagy szavak, amik megtöltenek. A jó társadalom arról ismertetik meg, hogy a körülötte lévő környezetet nem hagyja lehanyatlani, hanem mindig fejleszti.

8.) DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK

Hiszünk abban, hogy a liberális demokráciának olyan intézményekre van szüksége, amik formálják és védik. Elvárjuk tőlük hogy modernek, nyitottak és effektívek legyenek, mert így tudnak mindenkit a legjobban szolgálni. Támogatjuk a társadalomba való olyan értelmes beavatkozásokat, amelyek segítik, hogy mindenkinek azonos lehetőséggel rendelkezzen, védik a gyengébbeket és javítják a környezetet.

9.) EURÓPA ÉS A VILÁG

Az értékeink és a felelősségeink nem érnek véget az országunk határátkelőin. Támogatjuk ezért az összefogásokat azokkal az országokkal, amelyek a liberális demokrácia ugyanazon értékeit képviselik – Európában és Európán kívül.

Ha nyitottak vagyunk, jobban megértjük mi magunk kik vagyunk és mi a közös bennünk és szomszédainkban. Nyugodtság és békesség a bolygón mégpedig azzal érhető el, ha beszélgetünk róla és hozzásegítünk.

10.) A JÖVŐ

Senki nem tudja közülünk megjósolni a jövőt. Nem tudjuk, milyen kihívásokat hoz a következő nap, de mégis fel kell rá készülnünk.

Hiszünk ezért a nyitott és színes társadalomban. Csak ez tud új ötleteket és megoldásokat  létrehozni a világ számára, amelyben minden állandóan változásban van. Csak ez látja, hogy a jövőnek nem kell fenyegetésnek lennie, hanem elsősorban reménynek a jobb világra.

Hiszünk a jövőben, ami nem eljön majd, hanem amit mi alakítunk ki együtt.