Korešpondenčná adresa

Progresívne Slovensko
Tallerova 10
811 02 Bratislava

ahoj@progresivne.sk

Kontakt pre médiá

Ľubomír Ondrejkovič
ondrejkovic@progresivne.sk

Sociálne siete

Vedúci kancelárie

Martin Dubéci
dubeci@progresivne.sk

Komunitný manažér

Správa kancelárie

Začnite ešte dnes

Môžete s nami diskutovať aj na našej komunitnej platforme