fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Štát by mal mať nástroje, ktorými by ochraňoval deti v letných táboroch

Simona Petrík, Beáta Jurík, Irena Bihariová

Simona Petrík z Progresívneho Slovenska chce vytvoriť právny rámec jednotných a jasných pravidiel, ktoré budú zvyšovať bezpečie a ochranu detí v detských táboroch.

"Situácia s pobytovými tábormi je extrémne neprehľadná a táto neprehľadnosť dáva priestor pre obchádzanie pravidiel, ako aj pre násilníkov či šikanovanie. Nemáme v záujme administratívne ani materiálne zaťažovať poskytovateľov tejto služby, ani nijako obmedzovať ich podnikanie. Naším cieľom je v prvom rade urobiť poriadok v poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských pobytových táboroch," uviedla Petrík.

Preto pripravuje spolu so svojimi kolegyňami vo feministickej platforme PSF legislatívny návrh, ktorým sa vytvorí Register poskytovateľov služby starostlivosti o deti v detských pobytových táboroch. Tento však podľa nej nebude len zoznamom poskytovateľov. Register zároveň zadefinuje základné podmienky, za ktorých budú môcť organizácie poskytovať službu pobytových detských táborov. Základnými podmienkami bude odborná spôsobilosť (absolvovanie alebo štúdium VŠ/SŠ s pedagogickým alebo psychologickým zameraním, alebo absolvovanie školenia, ktorého atribúty budú jasne definované), čistý register trestov a absolvovanie psychotestu.

Prípad Herák

"Prípad Herák je len špičkou ľadovca dlhodobo neriešenej témy. V rámci prípravy som sa pokúsila telefonicky skontaktovať s niektorými organizátormi pobytových táborov. Tie organizácie, ktoré sa hrdia kvalitnými programami a dobrými referenciami, na moju otázku, či by im zavedenie takéhoto registra prekážalo, odpovedali, že práve naopak," skonštatovala Petrík. Sami podľa nej už zvažovali napríklad založenie akejsi Asociácie, ktorá by združovala kvalitné zariadenia, pretože aj im podľa jej slov samotným prekáža, keď ich dávajú do jedného vreca so zariadeniami, ktoré majú za sebou kauzy alebo neposkytujú potrebnú kvalitu tejto služby. 

"Ak by sa nám takýto register so základnými podmienkami podarilo zaviesť, nemohlo by sa napríklad stať, že poskytovateľ, ktorého štatutár je obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, by si dovolil vyvesiť na svoju stránku plánované turnusy detských táborov, kým sa situácia nevysvetlí," doplnila Petrík.

Predsedníčka platformy PSF Beata Jurík upozornila, že v súčasnosti na Slovensku nemáme žiadnu právnu úpravu týkajúcu sa špeciálne detských pobytových táborov. "Práve následkom tohto legislatívneho vákua deti v táboroch nie sú dostatočne chránené, resp. v najhorších prípadoch môžu byť dokonca ohrozené," varuje Jurík. Dôvodom podľa nej je, že neexistujú žiadne presne stanovené nároky na odbornú, psychologickú a inú spôsobilosť ľudí, ktorí sa o deti v táboroch starajú a taktiež žiadny kompletný a úplný register. 

Detské tábory podľa nej nepodliehajú ani žiadnej inej kontrole. "Žiadna inštitúcia nevedie o nich evidenciu a až na jednu výnimku nie je možná ani kontrola týchto zariadení," hovorí Jurík. Touto výnimkou sú práve bývalé detské domovy, dnes CDR – zmluvy medzi nimi a OZ, ktoré organizujú tábory registruje odbor výkonu opatrení soc práv ochrany detí a to tak, že CDR majú nahlasovať do 2.7 počty deti do jednotlivých táborov. Ale tu sa jedná výlučne o tábory pre deti z CDR, vysvetlila Jurík.

"Regulácia, ktorú navrhujeme, by sa žiadnym zásadným spôsobom nedotkla alebo nijako nepostihla poctivých organizátorov, naopak, pomohla by zarovnať podmienky poskytovania služieb, ktoré doteraz podliehali neférovým praktikám v konkurenčnom boji. Zároveň ale hlavne by mala za úlohu zvýšiť bezpečie a ochranu všetkých našich detí," uzavrela Jurík.

V Bratislave, 25. júna 2021

Aktivity a články

Progresívny júl

31. júl 2022

Zmení prelomenie Roe v. Wade svet pre ženy?

Lucia Plaváková, Simona Petrík, Beáta Jurík

História interrupcií na Slovensku a vývoj pokusov o ich sprísnenie

Simona Petrík

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť