Otvoriť menu Otvoriť menu

Spaľovanie recyklovateľného odpadu stále nie je vyriešené

Martin Hojsík

V čase, keď sa na verejnosť dostali škandály spojené so spaľovaním vytriedených plastov a s falošnou recykláciou, NR SR schválila novelu  zákona o odpadoch. Čakali ste, že novela bude odpoveďou na aktuálne problémy nakladania s odpadom?

Novela ešte len uzrela svetlo sveta a už je zrelá na úpravu. Neodpovedá na aktuálne problémy, nepomáha štátu dosahovať svoje ciele a čo je najhoršie, nedáva ľuďom, ktorí poctivo triedia odpad istotu, že ich námaha neskončí pohodená niekde na skládke alebo v spaľovni.

Neriešme, že návrh novely obsahuje formulačné nedostatky, ktoré budú komplikovať vykonateľnosť v praxi. Veľkou slabinou je, že problém spaľovania recyklovateľných odpadov novela v zásade nevyrieši. Spaľovanie odpadov má dokonca v novele rovnakú finančnú podporu ako recyklácia odpadov. Pričom dopady spaľovania na naše zdravie, klímu a životné prostredie sú nesporné.

Aby sa Slovensko nezmenilo len z krajiny skládok na krajinu spaľovania musí mať hlavné slovo opätovné použitie a recyklácia. Musí byť tým najdostupnejším a najlogickejším riešením.

Päť progresívnych návrhov pre reštart odpadovej politiky

  • Stanoviť samostatné sadzby pre recykláciu vytriedených odpadov a samostatné (výrazne nižšie sadzby) za spálenie s využitím energie. Práve takto nastavené sadzby dokážu zaistiť aby sa triedenie a recyklácia vyplatili. Pričom neskôr sadzby za spaľovanie odpadu postupne odstrániť. Nastaviť oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a využitia odpadov tak aby odrážali výrazne nižšie dopady recyklácie na životné prostredie.
  • Pri nastavovaní systému konečne brať do úvahy, že máme na stole konkrétne ciele recyklácie a nemáme žiadne ciele pre energetické zhodnocovanie. Celý civilizovaný svet prestáva podporovať spaľovanie odpadu. Nie len z hľadiska obehovej ekonomiky, ale aj z hľadiska produkcie skleníkových plynov.
  • Zaviesť ekomoduláciu, teda napríklad pri obaloch zohľadňovať vo vyššej miere náklady na recykláciu až sa obal stane odpadom. Len vďaka tomu budeme motivovať výrobcov prechádzať na environmentálne prijateľnejšie riešenia. A predovšetkým, prestaneme znevýhodňovať podnikateľov, ktorí do ekologickejších obalov investovali.
  • Prijať environmentálny poplatok za spaľovanie odpadu, ktorý zohľadní dopady spaľovania na klímu a životné prostredie. Poplatok síce bude nižší ako pri ukladaní odpadu na skládky, no zároveň dostatočný aby motivoval k recyklácii. Taktiež zaradiť zariadenia na spaľovanie odpadu do systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov.

Budeme radi, ak článok podporíte zdieľaním.

V Bratislave, 1. októbra 2021

Aktivity a články

Progresívny týždeň

22. máj 2022

Progresívny týždeň

13. máj 2022

Progresívny týždeň

9. máj 2022

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť