Ako hnutie vytvárame miestne bunky členov po celom Slovensku. Bunky sú komunity členov, ale aj dobrovoľníkov a sympatizantov, ktorí sa rozhodli nám pomáhať. Nižšie nájdete kontakty na predsedníčky a predsedov miestnych buniek, ktorí miestne bunky vedú. Môžete sa na nich obrátiť, ak sa chcete pridať k aktivitám, stať sa členom, alebo riešiť nejakú konkrétnu vec vo vašom regióne. Ak vo vašom meste ešte bunka nevznikla, tak napíšte predsedovi/níčke, ktorí sú najbližšie k vášmu mestu.

Banská Bystrica
Peter Brozman
predseda miestnej bunky, člen predsedníctva PS
brozman@progresivne.sk
0905 644 813

Bardejov
Ján Vachalec
predseda miestnej bunky
vachalec@progresivne.sk
0918 843 951

Bratislava – Karlova Ves
Dávid Dej
predseda miestnej bunky
dej@progresivne.sk
0908 493 903

Bratislava – Nové Mesto
Lucia Smažáková Karabínošová
predsedníčka miestnej bunky
smazakova@progresivne.sk
0903 456 310

Bratislava – Petržalka
Peter Koupil
predseda miestnej bunky
koupil@progresivne.sk
0904 941 596

Bratislava – Ružinov
Ľuboš Ďubek
predseda miestnej bunky
dubek@progresivne.sk
0908 349 174

Bratislava – Staré Mesto
Dana Kleinert
predsedníčka miestnej bunky
kleinert@progresivne.sk
0903 459 833

Brezno
Michal Dolňan
predseda miestnej bunky
dolnan@progresivne.sk
0907 923 273

Čadca
Ľubomír Špilko
predseda miestnej bunky
spilko@progresivne.sk
0948 047 002

Dolný Kubín
Marián Chmelár
predseda miestnej bunky
chmelar@progresivne.sk
0907 824 596

Dunajská Streda
Tomáš Miške
predseda miestnej bunky
miske@progresivne.sk
0903 763 560

Galanta
Jana Popovičová
predsedníčka miestnej bunky
popovicova@progresivne.sk
0902 140 970

Humenné
Martin Ruščanský
predseda miestnej bunky
ruscansky@progresivne.sk
0944 929 630

Kežmarok
Jaroslav Šleboda
predseda miestnej bunky
sleboda@progresivne.sk
0915 805 020

Komárno
Claudia Illéš
predsedníčka miestnej bunky
illes@progresivne.sk
0904 343 313

Košice
Filip Gaál
predseda miestnej bunky
gaal@progresivne.sk
0917 076 267

Kysucké Nové Mesto
Michal Vojtuš
predseda miestnej bunky
vojtus@progresivne.sk
0944 083 052

Liptovský Mikuláš
Milan Ftorek
dočasné poverenie vedením bunky
ftorek@progresivne.sk
0904 485 123

Kolárovo – Gúta
Tibor Forró
predseda miestnej bunky
forro@progresivne.sk
0907 742 710

Kysucký Lieskovec
Milan Truban
predseda miestnej bunky
milan.truban@progresivne.sk
0948 777 385

Martin
Milan Ftorek
predseda miestnej bunky, člen predsedníctva PS
ftorek@progresivne.sk
0904 485 123

Michalovce
Matej Magura
predseda miestnej bunky
magura@progresivne.sk
0918 847 211

Nitra
Pavel Sibyla
dočasné poverenie vedením bunky
budedobre@sibylapavel.sk
0908 917 816

Nové Mesto nad Váhom
Filip Vavrinčík
predseda miestnej bunky
vavrincik@progresivne.sk
0908 241 313

Partizánske
Marek Kiaba
predseda miestnej bunky
kiaba@progresivne.sk
0908 717 741

Pezinok
Martin Šusol
predseda miestnej bunky
susol@progresivne.sk
0908 722 082

Piešťany
Patrik Hajduk
predseda miestnej bunky
hajduk@progresivne.sk
0901 705 838

Poprad
Matej Petroci
predseda miestnej bunky, člen predsedníctva PS
petroci@progresivne.sk
0949 323 426

Považská Bystrica
Juraj Gašpárek
predseda miestnej bunky
gasparek@progresivne.sk
0944 293 297

Prešov
Richard Dubovický
predseda miestnej bunky
dubovicky@progresivne.sk
0903 851 006

Prievidza
Martin Hromada
predseda miestnej bunky
hromada@progresivne.sk
0905 525 028

Rimavská Sobota
Ľubomír Mikláš
predseda miestnej bunky
miklas@progresivne.sk
0907 806 044

Senica
Jozef Bella
predseda miestnej bunky
bella@progresivne.sk
0915 714 730

Snina
Igor Fedurco
predseda miestnej bunky
fedurco@progresivne.sk
0915 395 649

Sobrance
Peter Heres
predseda miestnej bunky
heres@progresivne.sk
0915 371 570

Spišská Nová Ves
Eva Kopperová
predsedníčka miestnej bunky
kopperova@progresivne.sk
0904 549 095

Stará Ľubovňa
Ľubomír Lajčák
predseda miestnej bunky
lajcak@progresivne.sk
0918 747 176

Stupava
Peter Strakuš
predseda miestnej bunky
strakus@progresivne.sk
0907 821 926

Svidník
Jozef Ľos-Božik
predseda miestnej bunky
losbozik@progresivne.sk
0903 993 055

Trebišov
Milan Johanides
predseda miestnej bunky
johanides@progresivne.sk
0908 176 850

Trenčín
Ivan Hudcovský
predseda miestnej bunky
hudcovsky@progresivne.sk
0915 603 231

Trnava
Peter Gregor
zástupca predsedu miestnej bunky
gregor@progresivne.sk
0918 393 652

Veľký Krtíš
Zuzana Vargová
predsedníčka miestnej bunky
vargova@progresivne.sk
0911 620 968

Vranov nad Topľou
Andrea Kovalská
predsedníčka miestnej bunky
kovalska@progresivne.sk
0907 173 356

Žilina
Tomáš Mikluščak
predseda miestnej bunky
mikluscak@progresivne.sk
0948 289 970

Zvolen
Domink Radler
predseda miestnej bunky
radler@progresivne.sk
0944 437 888