Články

Ministerka školstva ide hasiť eurofondový problém za 35 miliónov eur

Vláda posunula do parlamentu veľkú novelu zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá zásadne mení pravidlá pre podporu duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie je jedným z modelov kombinácie teoretickej výučby študentov v škole a praktického vzdelávania na pracovisku (work based learning). Náklady opatrení sú do roku 2021 rozpočtované na úrovni 35 miliónov eur. Od zmeny zákona si rezort školstva sľubuje, aby sa do troch rokov do systému duálneho vzdelávania presunulo ďalších 14 tisíc študentov odborných škôl, čo tvorí 11% ich celkového počtu. Je to ambiciózny plán, keďže za tri roky od spustenia systému duálneho vzdelávania sa doň doteraz podarilo zapojiť len 2700 študentov, čo je menej než 3% všetkých žiakov odborných škôl.

Novela ruší krátenie normatívu na praktické vzdelávanie žiakov, ktorí praxujú vo firmách a štát bude za týchto žiakov školám opäť posielať celú časť normatívu. Náklady tohto opatrenia na štátny rozpočet do roku 2021 predstavujú 22 miliónov eur.

Prax z roku 2015 okamžite ukázala, že kráteniu normatívu odrádza odborné školy od toho, aby posielali žiakov do duálu, lebo tým prichádzali o peniaze z normatívu. Výpadok príjmov spôsoboval školám problémy s úväzkami pre majstrov odbornej výchovy. Tých si školy potrebovali udržať, lebo duálny systém je len jedným z modelov výučby na pracovisku a je nevyhnutné zabezpečiť praktické vyučovanie aj pre tú časť študentov, ktorí do duálu nevstúpili.

Štát bude platiť podnikateľom

Veľkou novinkou je, že štát bude podnikom zapojeným v duálnom systéme posielať za vzdelávanie žiakov priame platby. Ústúpil tak tlaku zamestnávateľov a začne im platiť za to, že si budú u seba vychovávať svojich budúcich zamestnancov. Pre veľké podniky je to suma 300 alebo 700 eur za žiaka na rok. Pre malé a stredné podniky to má byť suma na úrovni 1000 eur za žiaka na rok. Do konca roku 2021 štát plánuje poslať podnikom zapojeným do systému duálneho vzdelávania 13 miliónov eur.

Na tomto mieste sa slovenský model duálu nadobro vzďaľuje od nemeckého či švajčiarskeho vzoru, kde väčšinu nákladov na praktické vzdelávanie žiakov hradia podniky (vo Švajčiarsku až 60%).Slovensko týmto opäť premeškalo príležitosť nastaviť udržateľný duálny systém. Štát namiesto toho, aby v situáciii nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily donútil zamestnávateľov k prebratiu zodpovednosti za prípravu svojich budúcich zamestnancov, pristupuje na model, ktorý konzervuje pokrivené motivácie a je dlhodobo neudržateľný.
Stratíme eurofondy
35 miliónov eur je približne suma, o ktorú by Slovensko prišlo, ak by do roku 2020 nedokázalo naplniť cieľ národneho projektu realizovaného z eurofondov, v ktorom sa zaviazalo, že v roku 2020 bude v systéme duálneho vzdelávania zapojených aspoň 12 tisíc žiakov. Vzhľadom na aktuálny veľmi nízky počet študentov v duáli je zrejmé, že bez nových stimulov pre školy aj podniky by štát o prostriedky z eurofondov prišiel.

Čo bude po roku 2021?

Ak by sa systém duálneho vzdelávania vďaka novým finančným stimulom a tiež viacerým drobným vylepšeniam predkladanej novely naozaj podarilo rozbehať, tak len priame náklady na podporu duálu po roku 2021 dosahnu úroveň 20-25 miliónov eur a s pribúdajúcim počtom zapojených žiakov budú ďalej stúpať. Ministerka Lubyová pritom už avizovala, že na svoju „veľkú“ reformu školstva bude potrebovať 120 miliónov eur ročne. 20% objemu týchto peňazí týmto našlo už teraz svoje určenie a je naozaj otázne, či si takúto veľkorysú podporu duálu bude môcť rezort školstva dovoliť.

V analýze vplyvov novely na štátny rozpočet sa totiž už dnes celý objem týchto dvoch stimulov vo výške 35 miliónov eur uvádza v kolónke „rozpočtovo nekrytý vplyv“. Navyše, rezort školstva nezahrnul do vplyvov na verejné financie pokles daňových príjmov v dôsledku daňových úľav, na ktoré majú firmy poskytujúce duálne vzdelávanie nárok už aj dnes. Komisia pre posudzovanie vplyvov Legislatívnej rady vlády upozorňuje, že daňové úľavy pre podniky predstavujú pre verejné financie do roku 2021 výpadok daňových príjmov vo výške ďalších 33 miliónov eur.

68 miliónov eur na tri roky je cena za neschopnosť Smeru a SNS presadiť taký systém duálneho vzdelávania, ktorý by bol podľa nemeckého a švajčiarskeho vzoru postavený na princípoch prirodzenej motivácie podnikov prebrať odbornú aj ekonomickú zodpovednosť za prípravu kvalifikovanej pracovnej sily.