fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Naše riešenia

Naše riešenia sú komplexné, zohľadňujú dlhodobé dopady na ekonomiku, najslabšie skupiny aj životné prostredie. Pravidelne predkladáme nové návrhy zákonov, zamerané na pomoc v konkrétnych oblastiach tak, aby sa Slovensko mohlo stať modernou a férovou krajinou.

3 základné piliere

Progresívne Slovensko stojí na troch pilieroch - ekologickom, liberálnom a sociálnom.

Ekologický

Zdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty jej neustálym drancovaním nesmieme privierať oči. Udržateľný životný štýl a ochrana životného prostredia nie sú a nemôžu byť iba “koníčkom” aktivistov. To, čo je v hre je život nás, našich rodín a budúcnosť ďalších generácií. Preto je najvyšší čas považovať ochranu životného prostredia a prechod na udržateľné ekonomické a spoločenské správanie za prioritu. Musíme jednať, kým nebude neskoro. Progresívne Slovensko požaduje vyhlásiť v našej krajine stav klimatickej núdze a prispôsobiť tomu naše správanie.

Liberálny

Hrdo sa hlásime k obhajobe ľudských práv všetkých občanov a občianok. Rovnosť práv bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, či vierovyznanie je pre nás kľúčom k slobodnému a dôstojnému životu pre všetkých. Progresívne Slovensko bude vždy presadzovať otvorenú spoločnosť, ktorá si cení rozmanitosť, háji práva menšín a znevýhodnených skupín. Univerzálne ľudské práva patria všetkým občanom a občiankam – či už pacientom/pacientkam, ľuďom v núdzi, alebo párom rovnakého pohlavia.

Sociálny

Slobodu chápeme nielen ako nezávislosť od vonkajších zásahov, ale ako reálnu príležitosť na dôstojný a plnohodnotný život pre každého človeka, bez ohľadu na to, z akých podmienok pochádza. Ozajstná sloboda nie je len otázkou občianskych práv či materiálneho zabezpečenia. Formuje ju aj kvalita a dostupnosť verejných služieb, kvalita sociálnych vzťahov, prístup ku vzdelaniu, umeniu a prírode, pocit príslušnosti k širšiemu spoločenstvu a miera dôvery v spoločnosti.

Ceny energií

Príčiny a riešenia problému súčasných vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu.

Od jesene 2021 čelíme výraznému nárastu cien energií, najmä elektriny a tepla. Ceny silovej elektriny a zemného plynu rastú na bezprecedentné úrovne, ktoré môžu byť pre mnoho domácností, inštitúcií a podnikov likvidačné. Potrebujeme jasne pomenovať prečo ceny energií rastú a pristúpiť k riešeniam, ktoré ochránia ľudí. Situáciu je potrebné urgentne riešiť. Ako na Slovensku, tak na európskej úrovni. Ohrozené sú domácnosti, priemysel, školy, ľudia sa právom cítia ohrození a zneistení. Je povinnosťou politikov ponúknuť riešenia, ktoré im skutočne pomôžu. My v Progresívnom Slovensku ponúkame sériu opatrení, ktoré v krátkodobom a strednodobom horizonte pomôžu ľuďom a firmám zvládnuť súčasnú krízu.
Rast cien energií a riešenia Progresívneho Slovenska

Slovensko pre mladých

Pozrite si balíček návrhov, ktorý sme pripravili pre mladých ľudí na Slovensku.

Pandémia Covid-19 dramaticky ovplyvnila život mladých ľudí na Slovensku. Zhoršila im prístup ku vzdelaniu, mnohí z nich prišli o prácu, priniesla im sociálnu izoláciu a zobrala možnosť kultúrnych aj športových mimoškolských aktivít. Súčasná vláda však na tieto problémy mladých ľudí úplne rezignovala. Preto som spolu s mojim tímom pripravil balíček 20 krízových opatrení, ktoré by rýchlo a jednoducho pomohli konkrétnym mladým ľuďom na Slovensku. Opatrenia sú rozdelené do štyroch oblastí – vzdelávanie, zamestnanosť, duševné zdravie a voľný čas. Budeme tlačiť na vládu, aby ich pre mladých ľudí na Slovensku schválila, a tešíme sa na vašu spätnú väzbu.
Slovensko pre mladých (celý dokument)

Ženský balík

Poďme spoločne - muži aj ženy - zo Slovenska urobiť férovú a modernú krajinu pre všetky a všetkých.

Za posledné dva roky boli ženy na Slovensku vystavené až 19 návrhom na sťaženie prístupu k interrupciám. Obmedzovanie reprodukčných a sexuálnych práv žien je pritom ďalšou hrozbou pre demokraciu.

V hnutí Progresívne Slovensko sme preto vytvorili komplexný Ženský balík riešení. Je načase riadiť sa novými odbornými znalosťami, faktami a tiež odporúčaniami organizácií. V neposlednom rade je načase konečne počúvať ženy

Dokument Ženský balík

Slovensko do roku 2050

Ako si v Progresívnom Slovensku predstavujeme Slovensko do roku 2050?

Technologický vývoj sa už dnes podpisuje pod nezvratnosť zmien v globálnom ekonomickom systéme, v inštitucionálnej infraštruktúre štátu a hodnotových rámcov spoločnosti. Tempo vedecko-technologického pokroku je pritom rádovo rýchlejšie, než schopnosť štátov regulovať vyvolané účinky. To, či prevážia pozitívne nad negatívnymi je preto do veľkej miery závislé na tom, či sa štáty dokážu včas sústrediť na prípravu nástrojov, ktorými budú schopné aspoň čiastočne regulovať prebiehajúce procesy.
Slovensko do roku 2050 (celý dokument)

50 riešení

Navrhli sme riešenia pre lepšie zvládnutie koronakrízy.

Pandémia koronavírusu je skúškou pre každú krajinu a nájsť rovnováhu medzi epidemiologickými opatreniami a zachovaním funkčnosti ekonomiky nie je ľahké. Progresívne Slovensko je presvedčené, že jednoznačná, zrozumiteľná a predvídateľná komunikácia cielených opatrení postavených na vedeckých poznatkoch spolu s rýchlou, jednoduchou a plošnou pomocou pre ľudí, ktorí trpia ekonomickými dopadmi pandémie, je cestou, ako dokážeme toto ťažké obdobie spoločne prekonať. Preto Progresívne Slovensko ponúka vláde SR nasledujúce riešenia, ako zlepšiť boj proti koronakríze.
50 riešení (celý dokument)

VÍZIA JEDNEJ KRAJINY

Chceme krajinu, ktorá má nádej.

Vízia je predstavenie plánu pre budúcnosť Slovenska, postavená na novom modernom ekonomickom modeli a sebavedomom a pevnom mieste v centre Európy. V našej vízii Slovensko definitívne vykročí z tieňa post-komunizmu. Z krajiny, ktorá sa vždy len pasívne pridávala a „dobiehala“ ostatných, neistá si svojou identitou a miestom v Európe, a bude krajinou, ktorá má budúcnosť. Na dokumente spolupracovalo vyše 50 odborníkov a odborníčok zo všetkých dôležitých oblastí. Diskutovalo o ňom vyše 200 účastníkov a účastníčok odbornej Ideovej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2017. Rozsiahly dokument v prvej časti ukazuje trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia Slovensko, ako rapídny technologický pokrok či starnutie populácie. Následne v druhej časti určuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja Slovenska.
Vízia jednej krajiny (celý dokument)

Bod zlomu - volebný program

Máme plán, ako posunúť krajinu vpred.

Cieľom novej politiky musí byť dobrý život ľudí na Slovensku. Preto urobíme také prelomové zmeny vo vzdelávaní, aby prinášalo spokojnosť, naplnenie a vysokú šancu na uplatnenie sa v rýchlo meniacom sa svete. Prinesieme kvalitnú starostlivosť o zdravie počas celého života, aj v ťažkých chvíľach. Dobrý život je aj o prostredí, v ktorom žijeme, o vzduchu, ktorý dýchame, o vode, ktorú pijeme. Nová politika preto chráni budúcnosť našej prírody a celej planéty. Neoddeliteľnou súčasťou dobrého života pre nás všetkých sú hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti. Stará politika zlyhala a tieto hodnoty sú opäť ohrozené. Urobíme preto zásadne viac pre ochranu práv a slobôd a garanciu dôstojnosti každého jedného človeka. Nezabudneme ani na rozvoj kultúry väčšiny aj menšín na Slovensku, lebo v kultúre vidíme ochrankyňu prítomnosti a budúcnosti.
Bod zlomu (celý dokument)

Návrhy zákonov z dieľne PS

Zoznam aktuálne predkladaných i minulých návrhov zákonov do NR SR nájdete v sekcii dokumenty.

Newsletter

Aby ti nič neušlo!

Prihlás sa na odber newslettra Progresívneho Slovenska a prijímaj aktuálne info o našich aktivitách.

Toto pole je povinné

Zadajte platnú emailovú adresu

Kliknutím súhlasíš so zasielaním emailových správ a s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť