Články

Novou predsedníčkou Progresívneho Slovenska je Irena Bihariová

Novou líderkou  Progresívneho Slovenska je Irena Bihariová. Rozhodli o tom delegáti a delegátky dnešného Snemu Progresívneho Slovenska. Vyberali si medzi dvoma kandidátmi – Irenou Bihariovou, ktorá získala 105 hlasov a Michalom Trubanom, ktorý ich získal 100.

Snem rozhodol aj o novom vedení PS. Podpredsedami sa stali europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík, digitálny líder Michal Truban, technologický podnikateľ Ivan Štefunko a expertka na kultúrne politiky Zora Jaurová.

Za členov a členky predsedníctva si Snem zvolil Zuzanu Števulovú, Ondreja Prostredníka, Ivana Sakina, Branislava Vanča, Luciu Plavákovú, Petra Brozmana, Ivana Hudcovského, Tibora Forró a Igora Fedurca.

Irena Bihariová:

“Chcem sa poďakovať našim členom a členkám za ich dôveru, ale aj mnohým povzbudzovateľom zvonka. Čaká nás neľahké obdobie, v ktorom si uvedomujem svoju zodpovednosť za to, aby hnutie nezišlo z pozornosti verejnosti, aby aj napriek mimoparlamentnej pozícii dokázalo predstavovať odbornú a konštruktívnu alternatívu voči súčasnej vláde. Čaká nás aj množstvo práce do vnútra hnutia, na ktorú v hektike kampaní neostával čas.

Chcem sa zároveň poďakovať Michalovi Trubanovi za jeho inšpirujúce nasadenie v našej internej kampani a férovú súťaž. Máme s Michalom dohodu o vzájomnej podpore, pomoci a tandemovej spolupráci, takže v našej súťaži v skutočnosti nikto neprehral.

Líderka musí byť líderkou celého hnutia, zjednotiť ho na spoločnom sne a vízii, a presne to chcem v týchto dňoch Progresívnemu Slovensku ponúknuť.”

Michal Truban:

“Gratulujem novej predsedníčke Irene Bihariovej k zvoleniu. Presne tak ako som povedal, budem ju a celé Progresívne Slovensko z celých síl naďalej podporovať a pracovať pre naše hnutie a našich voličov a voličky. 

V prvom rade ďakujem všetkým členom Progresívneho Slovenska za to, že sme aj po neúspechu vo voľbách stále odhodlaní pracovať a stáť za našimi hodnotami. Ukazuje to, že tu nikto nie je kvôli funkciám, ale kvôli hodnotám a víziám, ktorým veríme. Charakter a pracovitosť ľudí v PS mi dáva obrovskú nádej a energiu do budúcnosti.

Všetci v Progresívnom Slovensku budeme teraz neúnavne a spoločne pracovať ďalej. Progres bez ťažkej a sústavnej práce neexistuje. Progres bez vytrvalosti má len krátke trvanie. Progres bez robenia chýb je len snívanie.” 

Budeme hlasno, aktívne a konštruktívne bojovať za práva, slobody a ašpirácie vás, našich voličov a voličiek, ktorí ste nám dali dôveru a naďalej stojíte pri nás. Pretože to je ten najväčší záväzok, na ktorý ani na chvíľu nezabúdame.”

Viac o našich členoch predsedníctva:

Irena Bihariová, predsedníčka PS

Irena Bihariová je právnička. Žije v Bratislave. Dlhoročne sa špecializuje na oblasť trestných činov extrémizmu vrátane problematiky cyberhate – protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Zameriava najmä na jeho trestnoprávne aspekty danych fenoménov a analýzu postupov orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní extrémistickej kriminality. Od roku 2009 vedie občianske združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom niekoľko rokov poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam takzvaných „hate crimes“. Okrem toho sa viac ako osem rokov venuje problematike anticigánizmu a postojov verejnosti voči menšinám. Uvedené tematické okruhy pokrýva formou expertných analýz, vzdelávacími a tréningovými aktivitami pre rôzne profesijné skupiny, tvorbou mediálnych kampaní a tiež participáciou na tvorbe verejných politík v tejto oblasti. Je autorkou viacerých publikácií, článkov, web stránok a komunikačných stratégií.

Martin Hojsík, podpredseda PS a poslanec Európskeho parlamentu

Martin Hojsík je poslanec Európskeho parlament, kde pôsobí vo výbore pre životné prostredie. Pred tým pôsobil ako programový riaditeľ a člen predstavenstva medzinárodnej dobročinnej charity. V tejto úlohe bol zodpovedný najmä za identifikáciu, definovanie a realizáciu celkovej stratégie a cieľov programu na celom svete, zaisťuje vysoko kvalitný výkon programového tímu a starostlivosť pre integráciu plánovania a realizáciu programov s tým súvisiacich. V minulosti pracoval na globálnych  kampaniach zameraných na korporácie a verejné politiky pre Action Aid, Greenpeace Internatiol a komunikačných kampaniach pre národné kancelárie Greenpeace. Vyštudoval biológiu. Je aktivistom v oblasti životného prostredia a sociálnych hnutí od roku 1993.

Zora Jaurová, podpredsedníčka PS

Producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel.
Pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ, bola viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (Európske hlavné mesto kultúry 2013).

Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou Rady Fondu pre umenie, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).

Michal Šimečka, podpredseda PS a poslanec Európskeho parlamentu

Michal Šimečka je poslancom Európskeho parlamentu, kde pôsobí vo výbore pre osobné slobody. Pred vstupom do Progresívneho Slovenska bol výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe, kde sa venoval problematike európskej integrácie a európskej bezpečnosti, a zároveň pôsobil aj ako poradca českého ministra zahraničných vecí. Doktorské a magisterské štúdium absolvoval na University of Oxford, kde v roku 2013 získal titul D.Phil (PhD) v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov. Pred návratom do akademického sveta v Prahe pracoval v Bruseli v Európskom parlamente a externe aj v think-tanku CEPS (Center for European Policy Studies). Začínal ako novinár v denníku SME a britských Financial Times.

Ivan Štefunko, podpredseda PS

Ivan pochádza z Popradu. Študoval politické vedy v Banskej Bystrici a Paríži. Je podnikateľom, ktorý sa venuje inováciam, investovaniu do technogických spoločností a mentoringu mladých talentov. V práci sa neustále potýka s otázkami budúcnosti našej krajiny, keďže ju vie porovnať s vývojom a trendami inde. Preto ho nadchýna zmena. Momentálne žije v Bratislave s manželkou a troma deťmi.

Michal Truban, podpredseda PS

Michal je úspešný podnikateľ a investor do startupov. Je zakladateľom WebSupportu, najväčšieho a najznámejšieho poskytovateľa webhostingu na Slovensku. Michal tiež stojí za startupmi ako Nicereply (víťaz StartupAwards 2011), Scaledo a InHiro (víťaz StartupAwards 2013). Michal je známy mentor slovenských startupov. Jeho firma Websupport dlhodobo podporuje podujatia pre začínajúcich podnikatelov a tiež poskytuje začínajúcim firmám webhostingové služby zdarma v ramci projektu FreeWeb. Ak sa zaujímate o triatlon a podnikanie, určite sledujte jeho blog.

Peter Brozman, člen predsedníctva PS

Peter Brozman pochádza z Horehronia. Je absolventom štúdia práva a štúdia ekonómie na Univerzite Mateja Bela. Od ukončenia štúdia žije a podniká v Banskej Bystrici v konzultačných a poradenských službách v oblasti malého stredného podnikania. Venuje sa najmä analýze a návrhom riešení rôznorodých praktických problémov, s ktorými sa v praxi potýkajú živnostníci a podnikatelia.

Igor Fedurco, člen predsedníctva PS

Igor Fedurco pochádza zo Sniny – najvýchodnejšieho mesta na Slovensku. Je hrdým rusínom a zástancom ochrany ľudských práv menšín. Už od čias miestneho študentského parlamentu, ktorému predsedal, odvážne bojuje za obhajobu potrieb mladých. Dnes svoje nadobudnuté skúsenosti využíva na pomoc ľuďom zaujímajúcim sa o komunálnu politiku. V súčasnosti študuje právo na Univerzite Komenského v Bratislave.

Lucia Plaváková, členka predsedníctva PS

Advokátka, ľudskoprávna aktivistka a odborníčka na verejné obstarávanie. Je spoluautorkou komentáru k zákonu o verejnom obstarávaní. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu na tému právo na súkromie a získala titul PhD. v odbore medzinárodné právo. Vyše 10 rokov sa popri advokácii venuje právam osôb s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a ľudskoprávnemu aktivizmu. Od roku 2015 poskytuje aj bezplatné právne poradenstvo v poradni pre LGBTI ľudí. Je členkou Výboru pre práva LGBTI ľudí. Žije so svojou partnerkou a dieťaťom.

Ondrej Prostredník, člen predsedníctva PS

Ondrej Prostredník je evanjelický teológ. Vo svojej akademickej práci sa venuje etike v textoch Novej zmluvy. Je editorom a autorom vedeckých publikácií venovaných extrémizmu, jeho dôvodom a predchádzaniu v náboženskom prostredí, ako aj otázkam vzťahu cirkvi a štátu. Vo svojej politickej práci sa venuje náboženskej neutralite štátu a ľudskoprávnej ochrane menšín. V súčasnosti pracuje ako misijný pracovník v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto a príležitostne ako tlmočník v inštitúciách EÚ. V minulosti pôsobil ako docent na Univerzite Komenského, generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a programový tajomník v oddelení pre misiu a rozvoj vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve. V roku 2018 získal ocenenie veľvyslanectva USA za obhajobu ľudských práv a v roku 2020 ocenenie nadácie Herberta Haaga za zápas o slobodu v cirkvi.

Zuzana Števulová, členka predsedníctva PS

Zuzana Števulová je právnička, venuje sa témam ľudských práv, migrácie a utečenectva a rodovej rovnosti. V roku 2016 jej minister zahraničných vecí USA John Kerry udelil cenu International Woman of Courage za osobné nasadanie pri presadzovaní práv utečencov a migrantov.

Branislav Vančo, člen predsedníctva PS

Branislav Vančo sa v posledných rokoch venuje reforme justície, ktorá sa stala súčasťou nášho volebného programu. Cieľom jeho reformy je fungujúca spravodlivosť dostupná všetkým.

Braňo je právnik, ktorý podstatnú časť svojej profesionánej kariéry pôsobil ako vedúci právnik v slovenských a európskych právnych tímoch. Okrem toho zastával funkcie člena predstavenstva a konateľa vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Momentálne je zakladateľom a konzultantom v spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti inovatívneho právnemu manažmentu.

V Progresívnom Slovensku sa chce ďalej venovať téme dostupnej spravodlivosti, ako aj ochrane právneho štátu, liberálnych hodnôt a demokratických inštitúcií.