Články

Pravda o Mochovciach od človeka, ktorý tam pracoval

Martin Hojsík a Progresívne Slovensko už dlhšie upozorňujú na bezpečnostné otázky spôsobené problémami pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce 3,4.

Mochovce 3,4 nemajú sekundárny kontajnment, železobetónovú schránku, ktorá je typická pre moderné jadrové elektrárne. Ide o pasívnu ochranu, čo znamená, že nepotrebuje žiadnu energiu, aby fungovala. Tento kontajnment je poslednou líniou ochrany pred únikom rádioaktivity v prípade havárie.

Namiesto toho je v Mochovciach vákuovo barbotážny systém, ktorý však pre svoje fungovanie potrebuje elektrinu, fungujúce potrubia a čerpadlá. Kvalita prác na Mochovciach 3,4 je preto ešte dôležitejšia, ako na modernejších elektrárňach.

“Ako si však môžeme byť istí, že naozaj bude v kríze prevádzkyschopný, keď napríklad už teraz skončila plánovaná 30-ročná životnosť záložným dieselovým generátorom,” pýta sa Martin Hojsík, člen predsedníctva PS.

Mario Zadra je inžinier, ktorý pracoval 18 rokov pre taliansku jadrovú spoločnosť, zapojenej od začiatku do stavby Mochovce 3,4. Na konci apríla 2018 bol bez varovania z projektu Mochovce 3,4 vylúčený. Upozorňoval na zlú kvalitu stavby a dôsledky, aké to môže mať na bezpečnosť a budúce fungovanie elektrárni, a chcel tieto problémy odstrániť. Teraz sa rozhodol verejne prehovoriť o problémoch v Mochovciach 3,4.

Inžinier Zadra spochybnil kvalitu prác na Mochovciach, ako aj kontrolu kvality zo strany menežmentu. Kontrolu kvality zo strany SE a.s. spochybnila už aj predsedníčka ÚJD pani Žáková.

“Ventily, ktoré majú uzavrieť systém v prípade havárie a zabrániť tak úniku radiácie, boli síce nové, ale počas výstavby boli poškodené dodávateľom a sú v zlom stave. Káble boli rovnako poškodené, a následne zle opravené. Ani poškodenie a ani oprava nie sú riadne zdokumentované.” povedal na tlačovej konferencii inžinier Zadra.

“Pri jednom z najdôležitejších systémov, ktoré vstrekuje vodu do reaktora v prípade nehody bolo použité lacnejšie a menej kvalitné potrubie,” dodal Mario Zadra.

Progresívne Slovensko upozorňuje, že je povinnosťou vlády a ÚJD aby zabezpečili dôsledné preverenie kvality elektrárne pred spustením a odstránenie všetkých vád. Rádioaktívne vadné komponenty sa opravujú ťažšie a nákladnejšie.

Preto opakovane požadujeme aby:

  • Pred uvedením bloku 3 aj bloku 4 bol vykonaný audit OSART misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
  • Aby správa z auditu OSART bola verejná, čo pravidlá MAAE umožňujú.
  • ÚJD požiadalo o pomoc pri auditoch pred spustením WENRA, združenie západoeurópsky jadrových regulátorov, a predovšetkým francúzskeho regulátora ASN, ktorý má rozsiahle skúsenosti s riešením problémov týkajúcich sa kvality dodávateľov.