Články

Predstavili sme ďalších kandidátov do EP

Ešte minulý rok ohlásilo Progresívne Slovensko lídrov kandidátky do boja v Európskych voľbách. Sú nimi podpredseda Michal Šimečka, podpredsedníčka Zora Jaurová a člen predsedníctva Martin Hojsík. PS ide do boja ako jediná liberálna strana za Slovensko zastúpená v Aliancii liberálov a demokratov za Európu (ALDE).

Ondrej Prostredník je angažovaný teológ. Dlhodobo pracuje s ľuďmi v akademickej obci, v občianskej spoločnosti a v cirkevnom prostredí. Koncom roka 2017 mu po tom, ako verejne podporil práva pre LGBT komunitu, odobrali povolenie vyučovať teológiu.

“Rastúci populizmus a nacionalizmus oslabuje Európu. Budem naň odpovedať ochranou individuálnych slobôd, práv a ľudskej dôstojnosti. Najdôležitejšie témy budú pre mňa boj za znevýhodnené komunity, rodovú rovnosť a v neposlednom rade vzdelávanie.” predstavil Prostredník svoju agendu v EP.

Ďalšia kandidátka za Progresívne Slovensko je Lucia Kleštincová, ktorá je poradkyňa riaditeľa v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh. Viac ako dva roky koordinuje prípravu EÚ na Brexit.

“Vďaka rokom skúseností z EÚ poznám pravidlá hry a chcem ich zúročiť v práci pre Slovákov. Viem, ktoré dvere mám otvárať a urobím všetko pre to, aby malo Slovensko silné zastúpenie, vďaka ktorému nebude krajinou druhej kategórie. Aj kvôli Brexitu zažíva Európa zmätok, potrebujeme do nej vrátiť pokoj. Chcem pre to urobiť maximum,” povedala Kleštincová.”

Trojicu predstavených kandidátov uzatvára Michal Liptaj, bývalý prokurátor a právnik na Európskom súde pre ľudské práva, v súčasnosti pôsobiaci na Súdnom dvore EÚ.

“V jednotlivých štátoch Európskej únie stále pretrvávajú veľké sociálne nerovnosti a rozdielna miera uplatňovania spravodlivosti. Taktiež nám chýba jednota v zásadných európskych, ale aj svetových politických či ekologických otázkach. Tieto témy považujem za kľúčové pre budúcnosť spoločnej Európy a v prípade zvolenia som pripravený ich okamžite riešiť na úrovni Európskeho parlamentu a jeho výborov.” uzavrel Liptaj.