fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Ďakujeme, že chcete podporiť Progresívne Slovensko

Podľa § 24 ods. 1 zákona však politická strana alebo hnutie nesmie prijať žiadne dary, a ani žiadne iné bezodplatné plnenia od nasledovných subjektov:

 • fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí
 • fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie
 • štátu
 • Slovenského pozemkového fondu
 • obce alebo vyššieho územného celku
 • právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok
 • právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok
 • občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
 • neinvestičných fondov
 • záujmových združení právnických osôb
 • združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
  verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

Vyznačením ☑ podávate vyhlásenie o tom, že nie ste osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť