Staň sa členom Progresívneho Slovenska

Do Progresívneho Slovenska sa môže prihlásiť každý, kto súhlasí s našimi hodnotami a chce Slovensko zmeniť k lepšiemu. Strany by nemali byť uzavreté elitné spolky, ale mali by združovať čo najviac ľudí, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a predstavu o krajine.

Pridaj sa k nám

Pre nás v Progresívnom Slovensku je nesmierne dôležité meniť Slovensko zdola, s každým, kto sa chce zapojiť a pomôcť. Rozhodli sme sa preto, že vytvoríme celoslovenský dobrovoľnícky program, ktorý budeme neustále zlepšovať a zvyšovať jeho dôležitosť.

Ak sa chcete stať súčasťou tejto rýchlo rastúcej komunity, zaregistrujte sa!

Pomáhajú nám rôzne – spätnou väzbou na naše aktivity, online aktivitami, programovaním, či organizáciou podujatí. Čo je však najpovzbudzujúcejšie, je ich chuť sa stretávať, budovať spoločne komunitu aktívnych občanov a pracovať na lepšej budúcnosti pre všetkých ľudí na Slovensku a v Európe.

Všetkými silami budeme podporovať ich aktivity a nápady. Začíname tvoriť aj koordinovanú spoluprácu s tými najaktívnejšími. Okrem spoločných stretnutí s členmi správnej rady, sa pre nich konajú livestreamy, dozvedajú sa bližšie informácie v pravidelných komunitných newsletteroch a majú svoju internú skupinu na https://komunita.progresivne.sk/.

Stážistický program

Progresívne Slovensko hľadá stážistov a stážistky so zameraním na PR, výskum a kampane.

Program stáží je primárne zameraný na študentov a študentky stredných škôl, vysokých škôl alebo čerstvých absolventov a absolventky (ľubovoľný odbor). Hľadáme pracovitých mladých ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a prejavujú záujem o verejné dianie.

V stážach zameraných na výskum hľadáme ľudí so zručnosťami v oblasti:

  • analytického písania,
  • spracovávania dát,
  • editovania odborných textov

V stážach zameraných na PR hľadáme ľudí so zručnosťami v oblasti:

  • kreatívneho písania,
  • pokročilej správy sociálnych médií,
  • tvorby a spracovánia audiovizuálnych záznamov.

V stážach zameraných na kampane hľadáme ľudí so zručnosťami v oblasti:

  • strategického plánovania,
  • projektového manažmentu.

V stážach zameraných na administratívnu výpomoc:

  • asistencia členom predsedníctva
  • pomoc pri zabezpečovaní chodu kancelárie PS

Stážista dostane možnosť pracovať v kancelárii Progresívneho Slovenska, zúčastňovať sa na jeho verejných a neverejných aktivitách a systematický mentoring. Stáž nie je honorovaná, ale stážisti dostanú menšie náhrady výdajov.

Stážista by mal byť ochotný prisľúbiť pravidelnú pomoc minimálne dva dni v týždni po dobu 2-3 mesiacov (dohoda o intenzite týždňového úväzku v závislosti od iných povinností stážistu alebo o dĺžke stáže nad tento rámec je možná).

Výzva je priebežná a nemá deadline. V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste na emailovú adresu staze@progresivne.sk zaslali svoj životopis, krátky motivačný list (okolo 300 slov), v ktorom bližšie opíšete Vaše konkrétne schopnosti a skúsenosti, ktoré by mohli byť pre stáž zaujímavé a užitočné, a príklad autorského textu na spoločenskú tému (writing sample), alebo portfólio Vašich kreatívnych či komunikačných výstupov.

Progresívne Slovensko je otvorené pracovisko. Podporujeme prihlášky od kandidátov z podreprezentovaných skupín vo verejnom priestore.

Ďakujeme za prípadné zdieľanie tejto výzvy.