Svet nestojí na mieste, 21.storočie je iné ako bolo 20.storočie. Otvorený svet, technologický rozvoj, nové príležitosti a nové hrozby. Takýto svet si vyžaduje aj nové nápady a nové riešenia.

Klasické ideologické nálepky už na Slovensku nefungujú. Slovenská politika sa dnes zásadne delí na tie sily, ktoré chcú konzervovať súčasný stav a tých, ktorí chcú zmenu. Progresívne politické sily, ktoré tlačia na pozitívnu zmenu, na obnovu a posun vpred, a politické sily, ktorým napriek všetkým slovným tancom vyhovuje status quo.

Najväčšie výzvy Slovenska nemajú ideologický charakter

Nezávislá, profesionálna štátna správa, fungujúce a vynucované pravidlá, rozhodovanie na základe faktov, argumentov a po poctivej diskusii má podľa nás skôr organizačnú než ideologickú podstatu. Je to však rovnako progresívna ako technokratická úloha. Určite si vyžaduje technickú zručnosť, ale aj vieru v pokrok a odhodlanie prekonať staré bariéry či inštitucionálne koľaje. Preto nechceme míňať energiu na zástupné spory. Sme presvedčení, že na nami presadzovaných prioritách sa vedia zhodnúť progresívny kresťan aj liberál, rozumný pravičiar aj socialista.

Pokrokový či konzervatívny charakter slovenskej politiky definuje aj jej jej vzťah k okolitému svetu. Vplyv zahraničia na slovenskú politickú komunitu sa v 20.storočí obmedzoval na geopolitiku. V tomto zmysle žijeme posledných 10 rokov v zásadne odlišnom prostredí. Od roku 2004 sme členom Európskej únie, politického spoločenstva, ktoré úplne zotrelo hranice medzi vonkajším a domácim.

No v neustálom kontakte s okolitým svetom nie sme len politicky. Otvorené hranice, ekonomická súťaž, globálna popkultúra a šport, migrácia – každý z nás je každý deň vystavený vplyvom, ktoré prichádzajú zvonka. Z histórie nám podobných krajín vidíme, že progresívna politika hľadá cesty, ako túto otvorenosť využiť ako príležitosť.

Viac v eseji Martina Filka a Martina Dubéciho.