Otvoriť menu Otvoriť menu

Školy musia ostať otvorené

Progresívne Slovensko

Dnes naše deti opäť nastúpili do škôl. V PS by sme im chceli popriať najmä jednu vec - aby sa už nikdy neocitli na konci záujmu vládnych politikov tak, ako minulý rok.

Už minulé leto sme počúvali sľuby, že školy sú priorita a na ich zatváranie dôjde ako posledné. Nestalo sa tak a deti doplatili na osobné spory medzi členmi vlády, rodičom boli miesto riešení hádzané polená pod nohy.

Boli to práve školy, ktoré sme zatvárali medzi prvými a otvárali medzi poslednými v Európe. Stovky tisíc žiakov a žiačok zostali bez priameho kontaktu so svojimi pedagógmi, bez sociálnych väzieb a mnohí z nich aj bez prostriedkov na to, aby sa učili aspoň na diaľku.

Po týchto skúsenostiach a všetkých diplomovkových kauzách je jasné, že prioritou vlády nie je vzdelanie. Slovensko malo medzi európskymi krajinami jedny z najdlhšie zatvorených škôl.

  • Minister školstva by mal preto prevziať osobnú zodpovednosť, nepodľahnúť tlaku a zaručiť, že školy ostanú otvorené a deti a rodičov nehodia cez palubu ako prvých. Právo na vzdelanie je zakotvené v Ústave SR, ktorú sme včera oslavovali a dnes, v čase rozmachu dezinformácií sa ukazuje ako kľúčové.
  • Online vyučovanie sa ukázalo ako nedostatočné, obrovské množstvo detí však nemalo prístup ani k nemu. Vláda na túto skupinu úplne zabudla, vzdelanie sa im čiastočne snažili zabezpečiť obetaví učitelia a rodičia, samozrejme len na individuálnej úrovni. Takáto situácia sa nesmie opakovať.
  • Školám je potreba poskytnúť finančnú a personálnu podporu, aby žiaci a študenti mohli aspoň čiastočne dobehnúť svojich rovesníkov z krajín, kde školy skutočne boli prioritou a ostali pri prezenčnom vzdelávaní. Nie je tajomstvom, že školstvo je na Slovensku poddimenzované a chýbajú mu zdroje na kvalitnú prípravu študentov do života a na trh práce. Práve investícia do vzdelania je vždy tá najvýhodnejšia.

Dnes na Slovensku zažívame odliv mozgov a kvalifikovanej pracovnej sily, mladí volia radšej vysoké školy v Česku, Nemecku či USA. Ak chceme zvrátiť tento trend a prilákať späť domov úspešných vedcov a vedkyne, lekárov a lekárky alebo manažérov a manažérky, mali by sme im ukázať, že Slovensko je krajina, kde je vzdelanie priorita.

V PS chceme, aby Slovensko bolo dobrou krajinou pre život. Je preto našou povinnosťou podať pomocnú ruku aj našim mladým ľuďom. Ukázať im, že Slovensko o nich stojí, a nemusia utekať do zahraničia. Pripravili sme pre nich zoznam 20 krízových opatrení, ktoré im rýchlo pomôžu zvládnuť dopady pandémie.

Budeme radi, ak článok podporíte zdieľaním.

V Bratislave, 02. septrembra 2021

Aktivity a články

Progresívny týždeň

22. máj 2022

Progresívny týždeň

13. máj 2022

Progresívny týždeň

9. máj 2022

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť