Články

Snem PS sa uskutoční 6. júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Bihariová

Progresívne Slovensko usporiada svoj Snem 6. júna. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne elektronickou formou.

Na Sneme sa bude diskutovať o povolebnom vývoji a voliť nové predsedníctvo strany. Na funkciu predsedu/predsedníčky kandidujú Michal Truban a Irena Bihariová.

Michal Truban k svojej kandidatúre povedal: “Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a kde som napísal aj kde všade sme spravili chyby. A kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som znova kandidoval. Že zodpovednosť som prijal, ale že na sneme mi chcú dať vysvedčenie a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PSka a mať viacerých kandidátov na predsedu.”

“Som presvedčený, že my progresívci máme v slovenskej politike ešte jednu obrovskú úlohu: Chcem, aby PS veľmi konštruktívne pomáhalo spojiť pod jednu strechu sily, ktoré spoločne dokážu reálne vyvažovať populistickú a radikálne konzervatívnu politiku. Voliči, ktorí veria v právny štát a dodržiavanie pravidiel, v slobodu, rovnosť a dôstojnosť všetkých ľudí bez rozdielu, v ochranu prírody aj v moderný a kompetentný štát, si zaslúžia silnú alternatívu a zodpovedných lídrov, ktorí ju dokážu vytvoriť”, dodal Truban.

Irena Bihariová sa k Snemu vyjadrila: “Chcem nášmu hnutiu ponúknuť takú víziu smerovania Progresívneho Slovenska, ktoré dokáže byť silnou protiváhovou voči aktuálnym snahám ohrozovať sekulárnu podobu štátu, ktoré bude nastoľovať témy sociálnej spravodlivosti, zelenej obnovy, digitálneho štátu a európskej spolupatričnosti. Verím, že v dobe po korone sa môže stať práve progresivizmus hybnou silou a inšpiráciou vo viacerých oblastiach spoločenského a politického života. Preto by som sa rada pričinila o to, aby bolo PS na túto výzvu pripravené. Je dobre, že hnutie si bude môcť vyberať z ponúk dvoch kandidátov.”

Snem zvolí aj nových podpredsedov a členov predsedníctva a nastaví fungovanie PS do budúcnosti.