Dizajnérka, riaditeľka Slovak Fashion Council, občianska aktivistka a od volieb 2018 aj poslankyňa m.č. Staré Mesto v Bratislave. Pochádza z architektonického prostredia, ktorého prirodzenou súčasťou je tvorba dobrého a harmonického mesta. Mnoho rokov profesionálne pomáha Starému Mestu rozvíjať sa cez konkrétne projekty prepájajúce rôzne komunity, ktorých kľúčovým aspektom je poskytovanie príležitostí. Projekty prepájajú kvalitný verejný priestor so sociálnym, ekonomickým a kultúrnym prostredím. Stojí napríklad za vznikom Bratislava Fashion Map, Kontaktu, Šafka, #DomovNaMame, The Most ako aj pravidelnými vzdelávacími projektami pre deti a mladých dospelých. Snaží sa pomáhať pri ochrane zelene v Bratislave a podporovať medzigeneračné projekty. Zároveň je spoluautorkou Plánu Bratislava.