Igor Fedurco pochádza zo Sniny – najvýchodnejšieho mesta na Slovensku. Je hrdým rusínom a zástancom ochrany ľudských práv menšín. Už od čias miestneho študentského parlamentu, ktorému predsedal, odvážne bojuje za obhajobu potrieb mladých. Dnes svoje nadobudnuté skúsenosti využíva na pomoc ľuďom zaujímajúcim sa o komunálnu politiku. V súčasnosti študuje právo na Univerzite Komenského v Bratislave.