Ivan Sakin pomáhal od začiatku vzniku hnutia ako komunitný manažér budovať štruktúry hnutia a staral sa o fungovanie členskej základne. Počas politických kampaní mal na starosť terénne aktivity členov a dobrovoľníkov. Študoval manažment so zameraním na psychológiu a má skúsenosti s budovaním organizácií v biznise aj neziskovom sektore.

Momentálne sa venuje vnútrostraníckym aktivitám v hnutí a zároveň rozvoju neziskovej organizácie zameranej na pomoc deťom v detských domovoch.