Jana pochádza a  žije v obci Abrahám. Je komunálna poslankyňa a spoluzakladateľka občianskeho združenia Obec bez hraníc. Jej snahou je čo najviac presadzovať otvorenosť samosprávy, zvyšovať informovanosť občanov a ich participáciu na fungovaní samosprávy. Popri rodine svoj voľný čas venuje najmä organizovaniu rôznych kultúrno – spoločenských a športových akcií.