Lucia Plaváková je advokátka, ľudskoprávna aktivistka a odborníčka na verejné obstarávanie. Je spoluautorkou komentáru k zákonu o verejnom obstarávaní. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu na tému právo na súkromie a získala titul PhD. v odbore medzinárodné právo. Vyše 10 rokov sa popri advokácii venuje právam osôb s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a ľudskoprávnemu aktivizmu. Od roku 2015 poskytuje aj bezplatné právne poradenstvo v poradni pre LGBTI ľudí. Je členkou Výboru pre práva LGBTI ľudí. Žije so svojou partnerkou a dieťaťom.