Matej pochádza z Popradu. Po štúdiu medzinárodného podnikového manažmentu na Viedenskej univerzite sa vrátil na Spiš, kde podniká v turizme. Venuje sa témam, ktoré sa dotýkajú najmä východného Slovenska – regionálne rozdiely, začlenenie vylúčených spoločenstiev a odchod mladých ľudí z regiónu.