Producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel.
Pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ. Bola tiež viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (Európske hlavné mesto kultúry 2013).

Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou Rady Fondu pre umenie, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).