Zuzana Števulová je právnička. Venuje sa témam ľudských práv, migrácie a utečenectva a rodovej rovnosti. V roku 2016 jej minister zahraničných vecí USA John Kerry udelil cenu International Woman of Courage za osobné nasadanie pri presadzovaní práv utečencov a migrantov.