Progresívne Slovensko - Vízia jednej krajiny

Stredobodom Vízie je predstavenie plánu o budúcnosti Slovenska, postavenú na novom modernom ekonomickom modeli a sebavedomom a pevnom mieste v centre Európy. V našej vízii Slovensko definitívne vykročí z tieňa post-komunizmu. Z krajiny, ktorá sa vždy len pasívne pridávala a „dobiehala“ ostatných, neistá si svojou identitou a miestom v Európe, sa musí stať krajina, ktorá má budúcnosť.

Na dokumente spolupracovalo vyše 50 odborníkov zo všetkých dôležitých oblastí. Diskutovalo o ňom vyše 200 účastníkov odbornej Ideovej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave (18.9.).

Rozsiahly dokument v prvej časti pomenúva trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia Slovensko, ako rapídny technologický pokrok či starnutie populácie. Následne v druhej časti identifikuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja krajiny. Súčasťou dokumentu je aj 13 konkrétnych, merateľných cieľov, ktoré chce Progresívne Slovensko realizovať v politike:

 1. Znížiť podiel dlhodobo nezamestnaných pod priemer EÚ.
 2. Zlepšiť výsledky slovenských žiakov v PISA testoch na úroveň najlepších krajín v regióne.
 3. V indexe kvality života OECD sa nachádzať v prvej pätnástke krajín.
 4. Zvýšiť počet patentov zo Slovenska a účasť našich vedeckých tímov na medzinárodných vedeckých projektoch o 500%.
 5. Znížiť počet predchádzateľných úmrtí minimálne na úroveň ČR a definovať minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti.
 6. Skrátiť čas potrebný na založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku o 50%.
 7. Zvýšiť dôveru vo fungovanie polície minimálne o polovicu.
 8. Zlepšiť pozíciu Slovenska v rebríčkoch vnímania korupcie o minimálne 20 priečok.
 9. Dosiahnuť, aby si minimálne dve tretiny rómskych detí (z toho polovica dievčat), ktoré sa narodia v osadách, podávali prihlášky na rovnaké stredné školy ako ich nerómski rovesníci z tej istej dediny či mesta.
 10. Znížiť priemernú dĺžku súdnych sporov o polovicu.
 11. Zvýšiť energetickú efektivitu nášho hospodárstva o minimálne 10 priečok v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ.
 12. V indexe miery šťastia OSN (World Happiness Report) sa nachádzať v prvej 25-ke krajín.
 13. V indexe dobrej krajiny (Good Country Index) sa nachádzať v prvej 25-ke krajín.