Vízia jednej krajiny

Vízia je predstavenie plánu pre budúcnosť Slovenska, postavenú na novom modernom ekonomickom modeli a sebavedomom a pevnom mieste v centre Európy. V našej vízii Slovensko definitívne vykročí z tieňa post-komunizmu. Z krajiny, ktorá sa vždy len pasívne pridávala a „dobiehala“ ostatných, neistá si svojou identitou a miestom v Európe, a bude krajinou, ktorá má budúcnosť.

Na dokumente spolupracovalo vyše 50 odborníkov zo všetkých dôležitých oblastí. Diskutovalo o ňom vyše 200 účastníkov odbornej Ideovej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2017. Rozsiahly dokument v prvej časti ukazuje trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia Slovensko, ako rapídny technologický pokrok či starnutie populácie. Následne v druhej časti určuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja Slovenska.

Čo vlastne chceme v skratke

Ak nemáte čas si prečítať celú víziu ale chcete sa rýchlo dozvedieť čo chceme v jednotlivých oblastiach dosiahnuť stačí si prečítať krátke zhrnutie nižšie.

Každý politik sľubuje viac práce a lepšie mzdy. Pravica videla vždy cestu v lepšom prostredí pre podnikateľov, ľavica zase v lepšom sociálnom systéme. Pre nás to je zbytočná hádka, ktorá patrí do minulého storočia. Oba prístupy sa dajú spojiť.

Firmám sa má ľahšie dýchať

Slovensko má vysoké odvody a daň z práce – treba ich znížiť. Zároveň treba znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov. Štát nemá ľudí naháňať s papiermi, ale pomáhať.

Aktívna pomoc, nielen dávky

Ak ste prišli o prácu, potrebujete v prvom rade pomoc pri hľadaní novej. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že sa oplatí dávať viac peňazí na kvalitné kurzy a školenia.

Regióny, kde treba viac práce

Potrebujeme opatrenia, aby sa podnikateľom oplatilo zakladať firmy v zaostalejších regiónoch, a aby pracujúci mali motiváciu sa presúvať za prácou.

Radikálna reforma inšpekcie

Inšpekcia práce dnes často koná pomaly a nepredvídateľne – to sa musí zmeniť. Riešiť spory medzi zamestnancami a firmami by mali tiež nové pracovné súdy.

Nezaspať v minulosti

Neustále vznikajú nové spôsoby práce, ktoré naše zákony nepoznajú. Potrebujeme pružnejší zákonník práce, aby dokázal držať tempo s trendmi vo svete.

Keď sa dnes ľudia rozhodujú, či budú mať deti, netrápi ich to, koľko peňazí im dá štát. Oveľa viac ich zaujíma, ako dieťa spoja s prácou, kde budú bývať a či ich dieťa dostane škôlku. Moderná rodinná politika myslí najmä na tieto veci.

Nové škôlky a jasle

Slovensko má stále málo jaslí a škôlok. Netreba len stavať štátne škôlky, ale aj zjednodušiť pravidlá tak, aby vznikali súkromné a alternatívne zariadenia.

Zladenie rodiny a práce

Veľa rodičov chce mať deti a popri nich aj pracovať. Potrebujeme zákony, ktoré myslia na flexibilnú prácu, prácu z domu a skrátené úväzky.

Rodič rozhoduje o dávkach

Dnes určuje štát, kedy rodina dostane akú dávku. Malo by to však byť opačne – aby si rodičia zvolili, ako to vyhovuje im. Ideálne tak, aby sa do výchovy mohli zapojiť obaja partneri.

Ochrana reálnych rodín

Politici nie sú manželské poradne – nemajú sa starať do toho, ako si ľudia usporiadajú život. Štát však má chrániť najzraniteľnejších, hlavne rozvedených a slobodné matky.

Rodina v práci

Moderné firmy myslia na rodiny svojich zamestnancov, na rovnováhu medzi prácou a rodinou, a štát má dávať jasne najavo, že ich v tom podporuje.

Máločo dnešní politici ignorujú viac, ako školy. Pritom práve v nich sa ukrýva spôsob, akým vyriešiť veľké problémy Slovenska – napríklad nízke platy, alebo rast extrémizmu.

Šikovní a múdri ľudia sú pre túto krajinu najlepšou investíciou. Preto je zmena v školách to najdôležitejšie, čo chce Progresívne Slovensko dosiahnuť.

Radikálne viac peňazí pre školy

Dnes naše školy nemajú ani toľko peňazí, ako je priemer vo vyspelých krajinách. Aby sa použili čo najlepšie, mali by ísť z jedného zdroja a viazať sa na kvalitu škôl.

Lepšia sieť škôl

Radšej menej, ale lepších škôl. Rodičia by v nich mali mať silné slovo a vedenie škôl zase istotu, že štát im chce pomáhať, nie prekážať.

Učiteľstvo láka najlepších

Čím lepší a spokojnejší učiteľ, tým múdrejší žiaci. Učiteľ by mal mať pocit, že sa mu stále oplatí vzdelávať, má rešpekt a hlavne – jeho plat nie je len na to, aby prežil.

Moderné učivo 21. storočia

Svet sa mení. To, čo sme sa učili kedysi my, sú často už prehistorické vykopávky. Študenti dnes hlavne musia kriticky myslieť, byť tvoriví a nehanbiť sa spolupracovať.

Menšie rozdiely medzi deťmi

Keď sa narodíte chudobný, naše školy vám dnes nepomôžu dobehnúť bohatších spolužiakov. Celá krajina tak stráca potenciál a chudoba sa šíri na ďalšie generácie.

Podpora špičkovej vedy

Svetová veda sa dá robiť aj u nás. Mali by sme podporovať tvorbu patentov a medzinárodné tímy. To Slovensko zmení z raja nízkych platov na inovatívnu krajinu.

Nie je nič horšie, ako keď umrie pacient, ktorému sa dalo pomôcť. Takýchto úmrtí má Slovensko výrazne viac než okolité krajiny, napríklad Česko.

Politici sa radi chvália reformami a pritom len opäť naliali peniaze do nemocníc. Ak chceme dobehnúť okolité krajiny, potrebujeme náročnejšie zmeny.

Uzákoniť nároky pacienta

Pacient je najdôležitejší. Dnes ale chýba zákon, z ktorého je jasné, na čo všetko má právo. Akonáhle to presne opíšeme, budeme vedieť, ako využívať peniaze čo najlepšie.

Pustiť sa do veľkých problémov

V zdravotníctve je veľa časovaných bômb, ktoré nám už vybuchujú. Podceňujú sa investície do nemocníc, nedostatok personálu, dlhé čakacie lehoty a korupcia.

Zastaviť únik mozgov

Potrebujeme férovejší systém platieb pre lekárov a sestričky. Ak je lekár kvalitný a má spokojných pacientov, musí dostávať viac peňazí.

„Strieborná“ ekonomika

Ak budeme mať úspešné zdravotníctvo, predĺži a skvalitní sa život ľudí. My v tom vidíme aj šancu na nové pracovné miesta. Opatrovateľky nám treba doma, nie v Rakúsku.

Výskum priamo na Slovensku

Moderné zdravotníctvo je efektívne a sústredí sa najmä na prevenciu chorôb. Chceme, aby Slovensko neprijímalo novinky len zvonka, ale ich aj vytváralo.

Slovensko sa nikdy nezaobíde bez odvážnych a šikovných ľudí, ktorí sa rozhodnú podnikať a dávajú prácu svojmu okoliu. Týchto ľudí treba podporovať výraznejšie než privatizérov, finančné skupiny a zahraničné investície. Keď budeme dôverovať malým podnikateľom, oplatí sa nám to.

Ľahšie začiatky

Firma by sa mala dať založiť za 24 hodín a cez internet. Prijať prvého zamestnanca by malo byť extrémne ľahké. Prvý rok by sa človek nemal báť pokút.

Prečistenie zákonov

Priveľa byrokracie zabíja všetky druhy firiem. Nie je dôvod, aby si úrady pýtali neustále tie isté údaje alebo aby sa niečo duplicitne zdaňovalo.

Podpora vývozu

Slovensko sa nemá spoliehať na príchod zahraničných firiem. Mali by sme skôr podporovať tie domáce, ktoré dokážu konkurovať na európskom/svetovom trhu.

Rozumnejšie dane

Firmám často neprekáža výška daní, ale napríklad platenie daní z nezaplatených faktúr, nízke hranice na preddavky, či zdaňovanie tringeltov alebo reinvestícií.

Vítať nové formy

Keď nové firmy narazia na starú legislatívu, treba ju upraviť tak, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Nesmie to však byť nefér k tým, ktorí doterajšie pravidlá poctivo dodržiavali.

Školy učia podnikaniu

Školy nemajú vychovávať len zamestnancov. Veľa inovatívnych firiem začalo na školách a tam im treba pomáhať. Podnikať by mali aj ľudia mladší ako 18 rokov.

Vo fungujúcom štáte veríte, že vás zákony chránia. Nebojíte sa obrátiť na súd, lebo viete, že rozhodne profesionálne. A na to, aby ste sa domohli spravodlivosti, nepotrebujete známych.

Dnes v tomto Slovensko zlyháva. Ak chceme, aby ľudia mali dôveru v štát, musíme začať tu.

Špecializácia súdov

Dobrý sudca nemôže vedieť všetko. Potrebujeme systém, kde je sudca odborníkom na užšiu oblasť – napríklad pracovné právo –, a tak vie v konkrétnych prípadoch lepšie a rýchlejšie rozhodovať.

Jednoduchšie zákony

Veľa zákonov je zastaraných, nespravodlivých alebo hlúpych. Chceme spraviť najprv ich veľkú revíziu a následne vytvoriť systém ďalšieho hodnotenia a škrtania zákonov.

Protikorupčné zmeny

Štát prijíma aj zákony, ktoré nezvláda kontrolovať. Porušenie zákona sa tak niekomu prepečie, iný zaň dostane pokutu. Vzniká týmobrovský priestor na korupciu.

Nové vzdelávanie právnikov

Právnici majú zlé meno a často zaslúžene. Potrebujeme také zmeny na fakultách a v profesionálnych komorách, aby sa dôraz kládol na lepšie vzdelanie a etiku.

Férovejšie podnikanie

Zákony majú podporovať šikovných ľudí. Nesmieme mať zákony, ktoré trestajú živnostníkov a podnikateľov, a pritom nechránia ani zamestnancov.

Ak je vaším heslom „Pomáhať a chrániť“, ale ľudia vám nedôverujú, robíte niečo zle. Polícia potrebuje sebavedomie. Musí vedieť riešiť aj tie najťažšie kauzy a trúfnuť si aj na najmocnejších. A keď pochybí, musí si to vedieť priznať.

Polícia odstrihnutá od politikov

Keď nastúpi nová vláda, menia sa aj ľudia v polícii. To musí skončiť, inak polícia bude vždy závislá od politikov. Potrebujeme samostatnú a šikovnú políciu.

Bližšie k ľuďom

Čím menej policajtov v kanceláriách a čím viac policajtov v teréne, tým lepšie. Polícia sa musí denne stretávať s ľuďmi, ktorým má pomáhať.

Úspech nie je v trestoch

Dnes sa úspech polície hodnotí často podľa toho, koľko rozdá pokút. Musíme to zmeniť, aby záležalo viac na tom, ako znížiť kriminalitu a posilniť prevenciu.

Silnejší v zložitom svete

Polícii pribúdajú ťažké výzvy, ako napríklad kyberzločin alebo ekonomická kriminalita. S tým dokážu bojovať len špecializované a vzdelané oddelenia.

Nezávislá inšpekcia

Aj polícia musí byť pod lepšou kontrolou, aby sa jej chyby nezakrývali. Nezávislá kontrola musí byť oddelená od policajného zboru a ministerstva vnútra.

Zdanlivo je so slovenským štátnym rozpočtom všetko v poriadku. Na papieri sa pomaly posúvame k nadbytku a nižšiemu dlhu v krajine. V skutočnosti náš rast nevyužívame rozumne a nemáme vankúš na horšie časy.

Menej daní od pracujúcich

V porovnaní s inými krajinami nemáme vysoké dane, ale sú zle nastavené. Musíme menej zdaňovať prácu a znížiť odvody, a tie isté peniaze vybrať na iných daniach1.

Hodnota za peniaze

Každé euro, ktoré vyplatí štát, musí byť užitočné. Musíme sledovať nie to, či sa minuli štátne peniaze, ale čo sme za tie peniaze dostali a čo sme tým dosiahli.

Zodpovedný rozpočet

Musíme nielen brániť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého sa chcú politici zbaviť, ale, naopak, ešte ho aj posilniť – najmä zákonom o výdavkových limitoch.

Príprava na horšie časy

Na Slovensku bude pribúdať starších ľudí, čím sa zvýšia výdavky. V prípade kríz musí mať rozpočet vankúš, aby sa čo najmenej prejavili na životnej úrovni.

Koniec zdravotných odvodov

Nie je dôvod platiť za zdravie samostatným odvodom. Mali by sme ho začleniť do daní, čo nám dá lepšiu kontrolu nad tým, ako sa tieto peniaze používajú.

Slovenské regióny sú krásne a rozmanité, z čoho musíme ťažiť. Dobre sa môže bývať nielen vo veľkom meste, ale aj na najmenších lazoch. Úspešný región spoznáme podľa toho, koľko ľudí sa doň vracia a chce tam znova žiť.

Lepšia verejná doprava

Nesmieme sa tváriť, že akonáhle sa postaví diaľnica, hneď príde do regiónov aj práca. Potrebujeme investovať aj do verejnej dopravy, ktorá lepšie prepojí celé Slovensko.

Návrat rodákov

Je super, keď ľudia naberajú skúsenosti v zahraničí. Šikovných ale treba motivovať, aby sa aj vracali. Naše regióny potrebujú najmä učiteľov a lekárov, ale aj ďalších odborníkov.

Technológie približujú

Potrebujeme moderné štátne služby a všade rýchly internet. Tak nebude treba chodiť po úradoch a pracovať sa dá aj z domu. To pomôže hlavne najvzdialenejším obciam.

Dôraz na lokálne výrobky

Každý región je jedinečný, má výnimočné produkty a remeslá. Cielene treba podporovať lokálnu produkciu, aby obce získali späť svoju historickú úlohu, keď zásobovali mestá.

Obecné firmy a nájomné byty

Úspešné obce sú aktívne. Tam, kde sú obecné firmy a stavajú sa nájomné byty, žijú súdržnejší a menej chudobní ľudia. Tieto snahy potrebujú pomoc od štátu.

Úspech krajiny sa meria tým, koľko chudobných ľudí sa dokáže postaviť na vlastné nohy. Slovensku sa môže akokoľvek dariť, ale kým existujú tie najchudobnejšie osady, nie sme úspešná krajina. Rómovia sú tu doma a musíme v nich vidieť šancu, nie iba problémy.

Začať treba s najmenšími

Deti za nič nemôžu a nesmieme im brať šancu na dobrý život len preto, lebo sa narodili do chudoby. Ak nepomôžeme deťom vtedy, keď majú 3-4 roky, už to len ťažko niekedy dobehnú.

Učiť sa od Spišského Hrhova

Aj na Slovensku už máme úspešné dediny, kde miznú rozdiely medzi Rómami a Nerómami. Treba sa od nich učiť a ich recepty (napríklad obecné firmy) opakovať.

Financie pre prácu v teréne

Príliš sme sa začali spoliehať na fondy EÚ. Keď však tá priškrtí kohútiky, musíme sa snažiť, aby úspešné programy (napríklad Zdravé komunity) aj napriek tomu mohli ďalej rásť.

Druhá šanca pre dospelých

Je nemožné nájsť prácu, keď ste dlho nepracovali a nemáte vzdelanie. Takíto ľudia potrebujú poriadnu rekvalifikáciu, tá je však nad sily malých obcí.

Lepšia úradnícka pomoc

Celú ťarchu však nesmú niesť obce. Štát často zlyháva v koordinácii alebo napríklad pri zbere dát. Systém je príliš komplikovaný a je v ňom chaos.

13 konkrétnych cieľov

Čo chceme dosiahnuť ukazuje 13 merateľných bodov, ktoré sme si určili a vďaka ktorým sa Slovensko konečne posunie dopredu.

 1. Znížiť podiel dlhodobo nezamestnaných pod priemer EÚ.
 2. Zlepšiť výsledky slovenských žiakov v PISA testoch na úroveň najlepších krajín v regióne.
 3. V indexe kvality života OECD sa nachádzať v prvej pätnástke krajín.
 4. Zvýšiť počet patentov zo Slovenska a účasť našich vedeckých tímov na medzinárodných vedeckých projektoch o 500%.
 5. Znížiť počet predchádzateľných úmrtí minimálne na úroveň ČR a definovať minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti.
 6. Skrátiť čas potrebný na založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku o 50%.
 7. Zvýšiť dôveru vo fungovanie polície minimálne o polovicu.
 8. Zlepšiť pozíciu Slovenska v rebríčkoch vnímania korupcie o minimálne 20 priečok.
 9. Dosiahnuť, aby si minimálne dve tretiny rómskych detí (z toho polovica dievčat), ktoré sa narodia v osadách, podávali prihlášky na rovnaké stredné školy ako ich nerómski rovesníci z tej istej dediny či mesta.
 10. Znížiť priemernú dĺžku súdnych sporov o polovicu.
 11. Zvýšiť energetickú efektivitu nášho hospodárstva o minimálne 10 priečok v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ.
 12. V indexe miery šťastia OSN (World Happiness Report) sa nachádzať v prvej 25-ke krajín.
 13. V indexe dobrej krajiny (Good Country Index) sa nachádzať v prvej 25-ke krajín.