Články

Získali sme jedného z najväčších odborníkov
na vzdelávanie, vedu a inovácie

Vladimír Šucha doteraz riadil Spoločné výskumné centrum Európskej komisie a od dnes sa pridáva do tímu expertov Progresívneho Slovenska.

Pre nás je vzdelávanie prioritou. Ministerstvo školstva považujeme za jeden z najdôležitejších a zároveň najkomplexnejších rezortov, ktorý si vyžaduje zásadnú zmenu riadenia. Preto som veľmi rád, že sa k nám pridáva jeden z najväčších odborníkov na na túto oblasť, pán Vladimír Šucha” povedal predseda Progresívneho Slovenska, Michal Truban.

“Častokrát od nás zaznievajú slova o novom štýle politiky či volanie po zmene. Príklad pána Šuchu je jednou z ukážok, ktorá týmto slovám dáva skutočný význam: pán Šucha nie je na sklonku profesijnej dráhy v európskej inštitúcii. Naopak, je na vrchole. Napriek tomu sa rozhodol obetovať svoje kariérne zázemie a vysoký post len preto, aby sa prišiel popasovať s jednou z najnáročnejších výziev na Slovensku – s problematikou vzdelávania, vedy a inovácií. Povýšil tým záujem krajiny nad svoj osobný záujem, za čo mu chcem aj ja osobne úprimne poďakovať” povedala Irena Bihariová, podpredsedníčka PS.

“Slovenské vzdelávanie, veda a inovácie boli dlhé roky zanedbávané a pre doterajších politikov nedôležité. V dôsledku toho sme nepripravení na digitálnu revolúciu a veľmi zraniteľní. Máme maximálne 5 rokov, aby sme urobili prelomové zmeny, inak stratíme pracovné miesta a prosperitu.” povedal na tlačovej konferencii Vladimír Šucha.

Chceme investovať do ľudí a ich rozvoja, chceme múdre a inovatívne Slovensko. Vo svete budeme súťažiť hlavou, nie nízkymi mzdami” dodal Šucha.

Rezortu školstva sa budú za koalíciu PS-SPOLU venovať dvaja odborníci: Vladimír Šucha a Juraj Hipš. Spoločne budú pripravovať kroky potrebné pre zmenu v školstve.


Vladimír Šucha sa podieľal na revolučnej transformácii SAV v rokoch 1989-90 počas Nežnej revolúcie. Štyri roky bol členom slovenského tímu vyjednávacieho vstup SR do EÚ a neskôr zakladal štruktúry európskej spolupráce na Ministerstve školstva.

Od roku 2006 pracoval ako riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru v Európskej komisii. Je autorom prvej kultúrnej politiky EÚ, autorom programu Kreatívna Európa a spoluautorom programu Erasmus+.

Vypracoval nový koncept interakcie medzi vedou a politikou, ktorý je široko akceptovaný medzinárodnou komunitou. Takmer 20 rokov pôsobil ako aktívny vedec, univerzitný učiteľ a ako hosťujúci vedec a profesor v 7 krajinách.

V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie, kde mal na starosti viac ako 3000 ľudí a rozpočet pol miliardy eur ročne. V roku 2016 zaviedol najvýznamnejšiu reformu Centra za posledných 30 rokov.

Pridať komentár