Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Pozývame Vás stať sa členom okrskovej volebnej komisie a dohliadnuť tak na čestné a spravodlivé voľby vo Vašom okolí.
Pomôžte nám ustrážiť férovosť a pridajte sa tak k množstvu zástupcov kontrolujúcich riadny priebeh volieb.

Voľby sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018, členstvo v komisii je aj finančne odmeňované.

Konkrétne úlohy člena volebnej komisie definuje 180/2014 Z.z., Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, špecificky prvá a siedma časť.

Členstvo vo volebnej komisii je podmienené dovŕšením 18. veku života a spôsobilosťou na právne úkony. Člen musí mať trvalý pobyt na území SR, nemôže byť kandidátom do obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva ani na post starostu/primátora.

Ďakujeme!

[[[["field33","equal_to","Bratislava"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field33","equal_to","Malacky"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field33","equal_to","Pezinok"]],[["show_fields","field39"]],"and"],[[["field33","equal_to","Senec"]],[["show_fields","field40"]],"and"],[[["field33","equal_to","Dunajsk\u00e1 Streda"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field33","equal_to","Galanta"]],[["show_fields","field42"]],"and"],[[["field33","equal_to","Pie\u0161\u0165any"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field33","equal_to","B\u00e1novce nad Bebravou"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field33","equal_to","Pova\u017esk\u00e1 Bystrica"]],[["show_fields","field45"]],"and"],[[["field33","equal_to","Prievidza"]],[["show_fields","field46"]],"and"],[[["field33","equal_to","Tren\u010d\u00edn"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field33","equal_to","Nitra"]],[["show_fields","field48"]],"and"],[[["field33","equal_to","Nov\u00e9 Z\u00e1mky"]],[["show_fields","field49"]],"and"],[[["field33","contains","Liptovsk\u00fd"]],[["show_fields","field50"]],"and"],[[["field33","equal_to","Martin"]],[["show_fields","field51"]],"and"],[[["field33","equal_to","\u017dilina"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field33","equal_to","Bansk\u00e1 Bystrica"]],[["show_fields","field53"]],"and"],[[["field33","equal_to","Lu\u010denec"]],[["show_fields","field54"]],"and"],[[["field33","equal_to","Rimavsk\u00e1 Sobota"]],[["show_fields","field55"]],"and"],[[["field33","contains","Ve\u013ek\u00fd"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field33","equal_to","Zvolen"]],[["show_fields","field57"]],"and"],[[["field33","equal_to","Bardejov"]],[["show_fields","field58"]],"and"],[[["field33","equal_to","Humenn\u00e9"]],[["show_fields","field59"]],"and"],[[["field33","equal_to","Poprad"]],[["show_fields","field60"]],"and"],[[["field33","equal_to","Pre\u0161ov"]],[["show_fields","field61"]],"and"],[[["field33","equal_to","Svidn\u00edk"]],[["show_fields","field62"]],"and"],[[["field33","contains","Star\u00e1"]],[["show_fields","field63"]],"and"],[[["field33","equal_to","Ko\u0161ice"]],[["show_fields","field64"]],"and"],[[["field33","equal_to","Ko\u0161ice - okolie"]],[["show_fields","field65"]],"and"],[[["field33","equal_to","Michalovce"]],[["show_fields","field66"]],"and"],[[["field33","equal_to","Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves"]],[["show_fields","field67"]],"and"],[[["field33","equal_to","Trebi\u0161ov"]],[["show_fields","field68"]],"and"],[[["field33","contains"],["field1","contains"],["field27","contains"]],[["show_fields","field2"],["show_fields","field32,field18,field17,field19"]],"and"],[[["field23","contains"],["field10","contains"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field27","contains"],["field28","contains"],["field29","contains"]],[["show_fields","field30"]],"and"],[[["field33","contains"]],[["show_fields","field69"]],"and"],[[["field33","equal_to","Bratislava"]],[["show_fields","field70"]],"and"]]
1
Výber obce
Preferovaný volebný okrsokNa stránke Vašej obce nájdete zoznam okrskov rozdelený podľa ulíc. Označte číslo okrsku, pod ktorý patríte, resp. ktorý Vám je blízky.
Kontaktné údaje
Telefónne číslo
Osobné údaje
Titulak máte viac titulov, prosím uveďte všetky
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu

Člen volebnej komisie musí mať trvalý pobyt na Slovensku.

Mesto
Ulica a číslo
PSČ
Adresa na doručovanie písomnostívyplňte iba ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
Udelenie súhlasu
Previous
Next

Upozornenie

Nominácie do komunálnych volieb bolo uzatvorené. Avšak ak sa zaregistrujete, budeme Vás kontaktovať prioritne pri ďaľších voľbách s ponukou do volebnej komisie.