Otvoriť menu Otvoriť menu

PS chce Sme rodine odňať riaditeľa SIS a kritérium odbornosti pri jeho výbere

Irena Bihariová, Tomáš Valášek, Michal Truban

Vláda by mala podľa predsedníčky Progresívneho Slovenska Ireny Bihariovej odňať strane Sme rodina právo na výber svojho nominanta na pozíciu riaditeľa SIS a prijať legislatívu, ktorou sa zmenia podmienky na voľbu riaditeľa.

Historická skúsenosť s touto inštitúciou nám poskytla dostatočné množstvo dôvodov aj dôkazov, prečo by vôbec nemala byť previazaná s exekutívou, čiže byť obsadzovaná aj riadená vládnou stranou. Za 30 rokov by sme sotva našli obdobie, kedy SISka nebudila odôvodnené obavy, že sa stáva nástrojom vládnej moci na získavanie politického prospechu či zdiskreditovanie politických súperov,” vyhlásila Bihariová.

Je podľa nej naozaj ťažko vysvetliteľné a obhájiteľné, prečo práve riaditeľ inštitúcie, ktorá smie vykonať najtvrdšie zásahy do súkromia a ľudských práv občanov je volený bez toho, aby občania čo i len tušili o pozadí tejto osoby a aby výber riaditeľa mohli ovplyvniť cez svojich poslaneckých zástupcov.

Nie je žiaden dôvod, aby bol riaditeľ SIS politický nominant a „niekoho človek“ Je nepatričné, že tento post si politické strany koalície nárokujú a rozdeľujú v rámci politických dohôd,” doplnila šéfka progresívcov.

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek navrhuje posilnenie kontrolných orgánov tajných služieb v parlamente. “Slovenská republika má totiž aj oveľa širší a vážnejší problém s deficitom demokratickej kontroly bezpečnostných služieb (SIS, VS, NBÚ), ktoré dnes fungujú prakticky ako štát v štáte,” uviedol Valášek.

Navrhuje preto zrušenie troch osobitných kontrolných výborov NRSR na kontrolu SIS, VS a NBÚ a zriadenie Spoločnej komisie pre kontrolu bezpečnostných služieb. Členov by nominovali nasledujúce subjekty: NRSR z radov poslancov - 6 členov (3 koaličných a 3 opozičných), Prezidentka SR - 2 členov, Verejná ochrankyňa práv - 2 členov a Najvyšší kontrolný úrad - 2 členov. Táto komisia by mala mať vlastný podporný personál a rozpočet, aby mohla kontrolu vykonávať aktívne a nie len formálne.

Z mojej ročnej skúsenosti v parlamente môžem potvrdiť, že kontrolné orgány fungujú iba formálne a Slovensko dnes reálne nemá žiadnu kontrolu tajných služieb, ktoré podľa viacerých indícií fungujú najmä ako trh s informáciami a kompro materiálmi, čo napokon potvrdilo aj zatknutie bývalého riaditeľa aj námestníka tajnej služby. Je najvyšší čas dať naše spravodajské zložky do poriadku a rovnako tak aj jeho kontrolné orgány, na čo nám dáva súčasná situácia ideálnu príležitosť,” skonštatoval Valášek.

Podľa podpredsedu PS Michala Trubana by sme nemali ostať iba pri jednej personálnej výmene, ale zaviesť systematické opatrenia na posilnenie ochrany súkromia. “Vláde a rôznym štátnym úradom totiž zjavne nechýba chuť rozširovať si právomoci na zasahovanie do súkromia občanov a zhromažďovania stále väčšieho objemu osobných údajov,” povedal Truban.

Preto PS žiada dve formy posilnenia kontroly ochrany súkromia občanov. Zriadenie špecializovaného súdneho senátu pre rozhodnutia o narušení súkromia občanov orgánmi štátu a tiež zriadenie pozície Digitálny ombudsman pri úrade Verejnej ochrankyne práv.

V rámci reformy justície a novej súdnej mapy, ktorú pripravuje ministerka spravodlivosti, by sa mal zriadiť špecializovaný súdny senát, ktorý sa bude zaoberať preskúmaním a rozhodovaním o všetkých žiadostiach. “Dnes rozhodujú o týchto žiadostiach miestne príslušné krajské súdy a je nanajvýš dôvodné si myslieť, že o nich rozhodujú len formálne a takmer automaticky ich vybavujú kladne,” myslí si Truban.

Štát dnes podľa Trubana zhromažďuje o ľuďoch stále väčšie množstvo osobných údajov a dáva k nim prístup stále väčšiemu okruhu úradov. Úlohou digitálneho ombudsmana by preto nebolo nahrádzať činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ale sledovať aj jeho činnosť a upozorňovať na prípadné nedostatky. “Toto by bol človek, ktorý by sa mal prvý ozvať, keď si vláda alebo ktorýkoľvek úrad chcú prideliť právomoc mimo rozumnú proporciu a kontrolu, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, že túto úlohu vo verejnej diskusii vždy zvládne len mimovládny sektor," uzavrel Truban.

Aktivity a články

Progresívny týždeň

22. máj 2022

Progresívny týždeň

13. máj 2022

Progresívny týždeň

9. máj 2022

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť