Progresívne Slovensko

Sme politické hnutie, ktorého cieľom je ponúkať progresívne riešenie spoločenských problémov a spájať ľudí, ktorí chcú takú spoločenskú zmenu presadiť.

Poďme spolu hľadať nápady a riešenia problémov okolo nás