Financovanie politického hnutia Progresívne Slovensko

Politické hnutie Progresívne Slovensko je financované z členských príspevkov  členov hnutia. Zároveň bude príjmať finančné dary od podporovateľov z celého Slovenska. Financovanie bude transparentné a bez akýchkoľvek záväzkov voči iným ľuďom či skupinám teraz aj v budúcnosti.

Vytvoriť fungujúce Slovensko, založené na odborných riešeniach a nie populistických rečiach, je možné.
– Ivan Štefunko

Financovanie Progresívne Slovensko je rozdelené na tri kategórie.

Crowdfunding

Koncom roka 2016 sme rozbehli aktivity s cieľom posunúť Slovensko dopredu. Vyrazili sme na cesty, stretli sa so stovkami ľudí a rozprávali sa s nimi o tom, čo Slovensko potrebuje. Zistili sme, že v každom kúte krajiny existujú ľudia, ktorí zdieľajú naše hodnoty a chcú ich aktívne presadzovať. Naplnilo nás to nádejou, dodalo nám to energiu.

Bez Vašej pomoci to však nepôjde. Vaše vedomosti a Vaša pomoc sú nepostrádateľné. Keďže Progresívne Slovensko na svoj chod potrebuje aj financie, rozhodli sme sa ponúknuť tretiu možnosť, ako sa zapojiť – prispieť finančne.

Ďakujeme!

Všetky príspevky použijeme transparentne a s jediným cieľom – priniesť lepšie Slovensko.
– Michal Truban

Ako prispieť

prevodom na bankový účet

IBAN:  SK16 1100 0000 0029 4205 1150
popis: meno priezvisko_dar

VS: datum uhrady v tvare rok/mesiac/den
SS: rok

Zároveň musíte podpísať darovaciu zmluvu preto predtým ako darujete prosím kontaktujte daruj@progresivne.sk

 • nestojí za nami žiadny oligarcha
 • financie budeme potrebovať na to aby sme si dokázali zmerať silu so stranami, ktoré sú tu už roky a neposunuli Slovensko vpred
 • sme presvedčení, že ak sa spojí veľa dobrých ľudí, zmena sa dostaví
 • potrebujeme dostať na miesta kvalitných a etických ľudí
 • Slovensko potrebuje konečne víziu a plán do budúcnosti
 • každý darca bude zverejnený na webstránke celým menom a výškou darovanej sumy
 • po zistení nezrovnalostí či pochybných osôb sa dar bude v plnej výške vracať
 • darovať je možné maximálne 500 € / mesiac ( respektíve 6 000 € / rok)
 • z darovania nevyplýva žiadna protihodnota či možnosť ovplyvňovať činnosti Progresívneho Slovenska
 • chod organizácie, ktorá bude prinášať riešenia problémov na Slovensku
   • odborné články, analýzy, programové riešenia, diskusie a konferencie
 • marketingovú komunikáciu aby sa o našom spoločnom úsilí dozvedelo čo najviac ľudí
   • reklama na sociálnych sieťach, e-mail newsletter, letáky a tričká
 • aby sme boli v teréne v každom meste
   • pomáhanie riešenia problémov priamo v mestách a obciach
 • budovanie dobrovoľníckej komunity a aktivít

Financovanie hnutia Progresívne Slovensko:

Na aktivity OZ Progresívny Inštitút prispeli: