Irena Bihariová je od júna 2020 predsedníčkou PS, predtým bola dva krát zvolená do funkcie podpredsedníčky hnutia. Profesiou je právnička, dlhoročne sa špecializovala na oblasť trestných činov extrémizmu vrátane problematiky cyberhate – protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Zameriavala sa najmä na trestnoprávne aspekty daných fenoménov a analýzu postupov orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní extrémistickej kriminality. Pred vstupom do PS viedla občianske združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom niekoľko rokov poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam takzvaných „hate crimes“. Okrem toho sa viac ako osem rokov venovala problematike anticigánizmu a postojov verejnosti voči menšinám. Je autorkou viacerých publikácií, článkov, web stránok a komunikačných stratégií.