Irena Bihariová je právnička. Žije v Bratislave. Dlhoročne sa špecializuje na oblasť trestných činov extrémizmu vrátane problematiky cyberhate – protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Zameriava najmä na jeho trestnoprávne aspekty danych fenoménov a analýzu postupov orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní extrémistickej kriminality. Od roku 2009 vedie občianske združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom niekoľko rokov poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam takzvaných „hate crimes“. Okrem toho sa viac ako osem rokov venuje problematike anticigánizmu a postojov verejnosti voči menšinám.
Uvedené tematické okruhy pokrýva formou expertných analýz, vzdelávacími a tréningovými aktivitami pre rôzne profesijné skupiny, tvorbou mediálnych kampaní a tiež participáciou na tvorbe verejných politík v tejto oblasti. Je autorkou viacerých publikácií, článkov, web stránok a komunikačných stratégií.
Irena Bihariová je podpredsedníčkou Výboru pre predchádzanie rasizmu a extrémizmu v gescii Ministerstva vnútra SR.