Ivan pochádza z Popradu. Študoval politické vedy v Banskej Bystrici a Paríži. Je podnikateľom, ktorý sa venuje inováciam, investovaniu do technogických spoločností a mentoringu mladých talentov. V práci sa neustále potýka s otázkami budúcnosti našej krajiny, keďže ju vie porovnať s vývojom a trendami inde. Preto ho nadchýna zmena. Momentálne žije v Bratislave s manželkou a troma deťmi.