Martin Hojsík je programový riaditeľ a člen predstavenstva medzinárodnej dobročinnej charity. V tejto úlohe je zodpovedný najmä za identifikáciu, definovanie a realizáciu celkovej stratégie a cieľov programu na celom svete, zaisťuje vysoko kvalitný výkon programového tímu a starostlivosť pre integráciu plánovania a realizáciu programov s tým súvisiacich. V minulosti pracoval na globálnych  kampaniach zameraných na korporácie a verejné politiky pre Action Aid, Greenpeace Internatiol a komunikačných kampaniach pre národné kancelárie Greenpeace. Vyštudoval biológiu. Je aktivistom v oblasti životného prostredia a sociálnych hnutí od roku 1993.