Martin Poliačik je dlhodobým zástancom liberálnej demokracie, ľudskosti a hodnotovo orientovaného vzdelávania v slovenskom politickom aj spoločenskom živote. Od roku 2010 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Bol učiteľom na Montessori škole v Bratislave, tri roky viedol Slovenskú debatnú asociáciu, od roku 1996 v nej pôsobil ako debatér, rozhodca a medzinárodný trenér. V školstve sa venuje najmä základným a stredným školám, presadzuje politiku vzdelávania orientovaného na potreby detí. Je ženatý, s manželkou Hanou má dvoch synov.