Michal Šimečka pochádza z Bratislavy. Je výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe, kde sa venuje problematike európskej integrácie a európskej bezpečnosti, a zároveň pôsobí aj ako poradca českého ministra zahraničných vecí. Doktorské a magisterské štúdium absolvoval na University of Oxford, kde v roku 2013 získal titul D.Phil (PhD) v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov. Pred návratom do akademického sveta v Prahe pracoval v Bruseli v Európskom parlamente a externe aj v think-tanku CEPS (Center for European Policy Studies). Začínal ako novinár v denníku SME a britských Financial Times.