Peter Brozman pochádza z Horehronia. Je absolventom štúdia práva a štúdia ekonómie na Univerzite Mateja Bela. Od ukončenia štúdia žije a podniká v Banskej Bystrici v konzultačných a poradenských službách v oblasti malého stredného podnikania. Venuje sa najmä analýze a návrhom riešení rôznorodých praktických problémov, s ktorými sa v praxi potýkajú živnostníci a podnikatelia.